Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri Türkiye Yeterlilikler Veritabanı Çalışma Grubu Birinci Toplantı 13 Mayıs 2016 Tarihinde Gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Veritabanı Çalışma Grubu Birinci Toplantı 13 Mayıs 2016 Tarihinde Gerçekleştirildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ nin uygulanması sürecinde yeterliliklere ilişkin kayıtların düzenli bir şekilde tutulması ve kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak üzere AB mali desteği ile Türkiye Yeterlilikler Veritabanı Projesi yürütülmektedir. Proje kapsamında oluşturulacak ulusal veritabanında ilk aşamada  Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu ve MYK bünyesindeki yeterliliklerin yer almasının hedeflenmiştir. Proje kapsamında, ilgili Kurumların temsilcilerinin yer aldığı Türkiye Yeterlilikler Veritabanı Çalışma Grubu oluşturulmuş ve yeterlilik envanteri oluşturulması, kayıtların paylaşılması konularında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere göreve başlamıştır. 

160516-1

Çalışma Grubunun ilk toplantısı 13 Mayıs 2016 tarihinde MYK’da gerçekleştirilmiştir. Çalışma Grubu üyeleri toplantı boyunca; Proje, Yeterlilik Kavramı, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ve bilişime ilişkin teknik altyapı konularda bilgilendirilmiştir. Toplantı sonunda Çalışma grubu üyeleri ile temsil ettikleri Birimlerdeki yeterliliklerin ve bunlara ilişkin kayıtların durumu istişare edilmiş, projenin ileri süreçlerinde yapılacak ortak çalışmalar hakkında görüş ve öneriler değerlendirilerek toplantı sonlandırılmıştır.