Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Haberleri İstanbul Ticaret Odası ile İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi
İstanbul Ticaret Odası ile İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi

 

Ulusal Meslek Standardı hazırlama, yeterlilik geliştirme ve sınav ve belgelendirme konularında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında alınan işbirliği kararı doğrultusunda, 27 Ağustos 2009 tarihinde İTO Meclis Salonunda bir toplantı düzenlendi. Ana gündem maddesi MYK tarafından sektörlerde yürütülen çalışmaları değerlendirmek, İTO ile işbirliği alanlarını somutlaştırmak ve işbirliği takvimini belirlemek olan toplantıya İstanbul Ticaret Odası temsilcileri, işbirliği yapılacak sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşların temsilcileri, insan kaynakları uzmanları, akademisyenler ve STK’lar katıldı.

Toplantıya Kurumumuzu temsilen MYK Başkanı Bayram AKBAŞ ve MYK Meslek Standartları Dairesi Başkanı Firuzan SİLAHŞÖR katıldı. Toplantının ana gündem maddesi kapsamında MYK’nın yapısı, faaliyetleri ve Ulusal Meslek Standartlarının hazırlanması konularında katılımcılara bilgilendirme yapıldı ve sorular yanıtlandı.

Önümüzdeki süreçte MYK ile İTO arasında Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanacak olup, farklı sektör/alt sektörlerde meslek standardı hazırlama çalışmaları koordineli olarak başlatılacaktır.