Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Gıda Sektöründe 7 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.
Gıda Sektöründe 7 adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi.

Gıda Sektöründe, Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) tarafından hazırlanan “Et ve Et Ürünleri İşleme Operatörü (Seviye 4)”, “Süt ve Süt Ürünleri Üretim Operatörü (Seviye 4)”, “Meyve-Sebze Püre ve Konsantresi Üretim Operatörü (Seviye 4)”, “Meyve-Sebze Suyu ve Alkolsüz İçecek Üretim Operatörü (Seviye 4)”, “Mısır İşleme Operatörü (Seviye 4)”, “Nişasta Bazlı Şeker Rafineri Operatörü (Seviye 4)” ve “Su Ürünleri İşleme Operatörü (Seviye 4)” Ulusal Yeterlilikleri MYK Gıda Sektör Komitesi tarafından incelenerek, komite üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda düzenlenmiş ve MYK Yönetim Kurulunun 10/11/2021 tarihli ve 2021/145 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Ulusal Yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız .

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?  

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve MYK mevzuatı ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Kuruluşların akreditasyon sürecinde ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

MYK tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ulusal yeterliliklere atıfta bulunarak sınav ve belgelendirme yapamaz.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kurum /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

251121-1

 
1638677159.508 - 05.12.2021 04:39:40 - 10.6.40.128 - [35.153.166.111]