Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Hibe Faydalanıcılarından Sağlık-Der Tarafından Ortak Akıl Arama Çalıştayı Gerçekleştirilmiştir.
VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı Hibe Faydalanıcılarından Sağlık-Der Tarafından Ortak Akıl Arama Çalıştayı Gerçekleştirilmiştir.

9 Temmuz 2021 tarihinde, MYK’nin operasyon faydalanıcısı olduğu Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonunun (TUYEP) hibe bileşenlerinden olan VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan kuruluşlardan Sağlık Mensupları Dayanışma Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneği (Sağlık-Der) tarafından çevrimiçi bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay; proje tanıtımı, açılış konuşmaları ve ortak akıl arama toplantısı bölümlerinden oluşmakta olup ilk kısımda proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler katılımcılar ile paylaşılmıştır.

 090721-5

Çalıştayın açılış konuşmaları sırasıyla; Sağlık Mensupları Dayanışma Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneği (Sağlık-Der) Başkanı Sayın Kasım SEZEN, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Metin KARAMAN ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Orhan KOÇ tarafından gerçekleştirilmiştir.

Sayın Kasım SEZEN konuşmasında, Sağlık-Der faaliyetlerinden bahsederek engelli ve yaşlıların yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik hizmete ulaşmada engellerin kaldırılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade etmiş ve bu kapsamda bu derece faydalı bir projeye dahil oldukları için teşekkürlerini dile getirmiştir.

Kurum Başkan Yardımcımız Sayın Metin KARAMAN konuşmasında, MYK olarak temel amacımızın çalışma hayatına nitelikli insan kaynağı kazandırmak olduğunu, bu kapsamda 859 ulusal meslek standardı ve 530 ulusal yeterlilik hazırlanarak yürürlüğe girdiğini, ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin eğitim programlarına girdi teşkil etmesi ile birlikte çalışma hayatının ihtiyaçlarına uygun çalışanların istihdamı noktasında eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirildiğini ifade etmiştir. Tehlikeli mesleklerde belge zorunluğu kapsamında 183 meslekte belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini ve 258 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu ile uluslararası akredite ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucu 1.700.000’den fazla MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli kişinin çalışma hayatında çalışmalarına devam ettiğini belirtmiştir. Sayın KARAMAN, MYK’nın operasyon faydalanıcısı olduğu TUYEP’in 3 ana bileşeninden biri olan VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan kuruluşlardan Sağlık-Der’in; ortalama ömür sürelerinin arttığı ülkemizde proje kapsamında gerçekleştireceği çalışmalar doğrultusunda hem çalışmanın çıktılarından olan UMS ve UY’lerin eğitim programlarına yansıtılması ile hem de ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri ile engelli ve yaşlı bakımı hizmetlerinde kalitenin arttırılmasının hedeflendiğini vurgulamıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Orhan KOÇ konuşmasında, 2013 yılında engelli ve bakım hizmetleri alanında ulusal meslek standardı hazırlama çalışmalarının başlatıldığını, bu proje ile ulusal yeterlilikler ve sonrasında belgelendirme faaliyetleri ile bu alanda çalışan insan kaynağının niteliğinin arttırılacağını ifade etmiştir. Sayın KOÇ konuşmasında, ülkemizde 535 bin kişiye evde bakım hizmeti sunulduğu, ayrıca engelli ve yaşlı bakımı hizmetlerinde uluslararası arenada payımızı arttırmak için 2030 vizyon belgelerin hazırlanarak eylem planlarının hayata geçirilmeye başlandığı hususlarına vurgu yaparak, ülkemizin sağlık ve bakım turizminde hak ettiği payı alabilmesi adına, bu alanlarda ulusal yeterliliklerin hazırlanmasına ve kalite güvencesi sağlanmış belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ihtiyaç hasıl olduğunu dile getirmiştir.

Çalıştayın son oturumu olan ortak akıl arama toplantısında sağlık ve sosyal hizmetler sektöründe yer alan katılımcılarla istişarelerde bulunularak yeterlilik geliştirme çalışmalarında faydalanılmak üzere yaşlı ve bakım hizmetleri alanında mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapılmıştır.

 
1659883716.062 - 07.08.2022 15:22:18 - 10.6.40.128 - [3.239.4.127]