Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Maden Sektöründe Yeraltı Kömür Madenciliği, Metal Madenciliği, Açık Ocak Madenciliği, Mermer Madenciliği, Arama ve Zenginleştirme Alanlarında Meslek Değerlendirme Çalıştayı Gerçekleştirildi.
Maden Sektöründe Yeraltı Kömür Madenciliği, Metal Madenciliği, Açık Ocak Madenciliği, Mermer Madenciliği, Arama ve Zenginleştirme Alanlarında Meslek Değerlendirme Çalıştayı Gerçekleştirildi.

Maden sektöründe, “Yeraltı Kömür Madenciliği, Metal Madenciliği, Açık Ocak Madenciliği, Mermer Madenciliği, Arama ve Zenginleştirme” alanlarında hazırlanacak meslek standartları ve yeterlilikler ile maden sektöründe mevcut durumda hazırlanmış olan meslek standartları ve yeterlilikleri değerlendirmek amacıyla, ilgili kamu kurumlarının ve sektör temsilcilerinin katılımı ile 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde Ankara’da TMMOB Maden Mühendisleri Odası ev sahipliğinde bir çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasında TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayhan YÜKSEL, taraflara katılımdan dolayı teşekkür etmiş; maden sektöründe gerçekleştirilecek çalışmaların öneminden bahsederek, iş kazaları ile yoğun bir biçimde anılan sektörün, doğru ve verimli çalışmalarla sorunlarından arınabileceğine vurgu yapmıştır.

 230621-1

Kurum Başkan Yardımcımız Sayın Metin KARAMAN, TMMOB Maden Mühendisleri Odasına ev sahipliğinden dolayı teşekkür etmiş, Kurumumuzun faaliyetleri konusunda bilgilendirmede bulunmuştur. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi hakkında katılımcılara açıklamalarda bulunan Sayın KARAMAN, çalışma hayatında nitelikli işgücünün önemine vurgu yapmıştır. Kurumumuzun, nitelikli işgücünün geliştirilmesi konusunda, paydaşlarla uyum halinde çalışarak, denetleyici ve düzenleyici bir rol oynadığını belirten Sayın KARAMAN, maden sektöründe sorumluluk alarak çalışmalara destek verecek olan TMMOB Maden Mühendisleri Odası’na teşekkür etmiş, çalıştayın verimli geçmesi temennisinde bulunarak konuşmasını tamamlanmıştır.

230621-2

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara Ulusal Yeterlilik Sistemi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun amacı, yapısı, görevleri hakkında sunum yapılmıştır. Meslek değerlendirme çalışmasının amaç ve yöntemi konusunda katılımcılar bilgilendirildikten sonra çalıştayın ikinci kısmına geçilmiştir.

Çalıştayın ikinci kısmında katılımcılar, maden sektörünün alt alanlarını içerek şekilde gruplandırılmış, mevcut durumda hazırlanmış olan meslek standartları ile yeterliliklerle birlikte hazırlanabilecek meslek standartları ile yeterliliklerle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Gerçekleştirilen çalıştayda alınan kararlar neticesinde, ilerleyen süreçte, sektörde ihtiyaç duyulan meslekler ve yeterlilikler netleştirilecek, hatalı olduğu değerlendirilen meslek standartları ve yeterlilikler listelenecek ve bir rapor halinde Kurumumuza sunulacaktır.

230621-3

 

 230621-1

 
1628023075.599 - 03.08.2021 21:11:36 - 10.6.40.128 - [3.229.142.104]