Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi Çalışma Grubu 3.Toplantısı Yapıldı
Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi Çalışma Grubu 3.Toplantısı Yapıldı

Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planları kapsamında temel politika eksenlerinden biri “Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi” olarak belirlenmiş ve söz konusu politika eksenine yönelik eylem planı oluşturulmuştur. “Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi” politika ekseni doğrultusunda, Kurumumuzun sorumlu olduğu 4.9 numaralı tedbir “Ülkemizde icra edilen mesleklerin ve tanımlarının yer aldığı ulusal meslek sınıflama sistemi oluşturulacak, işgücü piyasasının kuramsal, istatistiki ve bilişim altyapısı bu sınıflama sistemine göre yeniden düzenlenecektir” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu kapsamda, Ulusal Meslek Sınıflama Sisteminin oluşturulmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu koordinasyonunda Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi Çalışma Grubu oluşturulmuş ve ilk iki toplantısı 30 Ocak 2018 ve 21 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.  Toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda TÜİK ve İŞKUR ile işbirliği içerisinde sınıflama sisteminde yer alacak mesleklerin belirlenmesi için ISCO 08 (Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması) baz alınarak Ulusal Meslek Standardı tanımlanan meslekler ile Türk Meslekler Sözlüğünde yer alan iş ve meslek unvanları sektör bazında listelenmiş ve ilgili ISCO birim grupları altında hiyerarşik olarak gruplandırılarak eşleştirilmiş ve kodlanmıştır.

Yapılan çalışmaların doğrulanması amacıyla sektörel bazda ilgili Bakanlık, Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin katılım sağladığı 27 sektörde Eylül - Kasım 2019 döneminde çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan taslak sınıflama sistemi Ocak 2020’de ilgili tarafların görüşüne sunulmuştur. Görüş süreci sonunda yaklaşık 200 kişi/kurum ve kuruluştan gelen görüşler değerlendirilerek taslak sınıflamaya yansıtılmıştır.

25 Şubat 2021 tarihinde Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi Çalışma Grubu’nun 3.toplantısı uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda ilk olarak Meslek Standartları Dairesi Başkanı Yaprak AKÇAY ZİLELİ tarafından Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi’nin oluşturulmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir. Taslak sınıflama ve sınıflamaya ilişkin görüş ve öneriler çalışma grubu üyelerine sunulmuş ve üyelerin görüş ve önerileri alınmıştır. Toplantı sonucunda, taslak sınıflamanın çalışma grubu üyelerinden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda düzenlendikten sonra yürürlüğe girmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

020321-1

020321-2

 
1618808555.992 - 19.04.2021 05:36:16 - 10.6.40.128 - [3.215.77.193]