Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı MYK, Avrupa Eğitim Vakfı tarafından Otomotiv Sektöründe Yaşanan Gelişmelere yönelik düzenlenen toplantıya katılım sağladı.
MYK, Avrupa Eğitim Vakfı tarafından Otomotiv Sektöründe Yaşanan Gelişmelere yönelik düzenlenen toplantıya katılım sağladı.

Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) tarafından teknolojik değişimler ve inovasyon ile küreselleşme, tüketici tercihleri, iklim ve nüfus değişiklikleri, göç ve benzeri diğer değişim dinamiklerinin ortak ülkelerdeki belli sektörlerde mesleklerin doğasını ve beceri taleplerini nasıl etkileyeceğini incelemek üzere yeni bir proje başlatılmıştır. Bu proje ile belli sektörlerdeki mesleklerde değişen ve ihtiyaç duyulan yeni beceriler belirlenmeye çalışılmış, şirketlerin ihtiyaç duydukları yeni nesil işgücünün yapısı ve bu işgücünün oluşturulmasında eğitim ve öğretim sisteminin rolünün araştırılması amaçlanmıştır.

Bahse konu proje kapsamında, yeni teknolojilerin kullanılmaya başlanması, iklim değişikliği, küreselleşme gibi değişim dinamiklerinden kaynaklanan inovasyonu araştırmak üzere ETF tarafından “vaka çalışması” yaklaşımı uygulanmış, derinlemesine analiz yapmak üzere ülkemizde otomotiv sektörü seçilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye’de otomotiv sektörünün geleceğini ve işgücü beceri ihtiyaçlarını belirlemek üzere 18 Mayıs 2020 tarihinde video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantı kapsamında otomotiv sektöründeki gelişmeler, sektörün mevcut ve gelecekteki işgücü beceri talepleri, beceri talebinin nasıl karşılanacağı ve eğitim sisteminin bu kapsamdaki rolü üzerine ulusal paydaşların katkısıyla değerlendirmeler yapılmıştır.

Söz konusu toplantıya Mesleki Yeterlilik Kurumu Otomotiv Sektör Sorumlusu Ceren MABOÇOĞLU katılım sağlayarak MYK tarafından otomotiv sektöründe yapılan çalışmalar aktarılmıştır.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve ETF Operasyon Daire Başkanı tarafından yapılan konuşmalarla başlayan toplantının ilk kısmında otomotiv sektöründeki gelişmeler üzerinde durulmuştur.

 200520-1

Toplantının ikinci kısmında ise tartışma oturumları oluşturulmuş, otomotiv sektöründeki değişim dinamikleri, önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak yeni meslekler ve aranacak işgücü becerileri ve gelecekteki yeni işgücü beceri ihtiyaçlarına cevap verecek girişimler ekrana yansıtılan sorular üzerinden tartışılmıştır. Toplantı, oturumlarda çıkan önemli sonuçların değerlendirilmesiyle ve bir sonraki süreçte proje kapsamında yapılacaklar ile ilgili bilgilendirmenin yapılmasıyla sona ermiştir. Türkiye’de Mayıs ve Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan otomotiv sektörü vaka çalışması kapsamında bulunan veriler Temmuz 2020’de nihai hale getirilecektir.

 
1590623492.552 - 28.05.2020 00:25:12 - 10.6.30.127 - [18.208.132.33]