Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Türkiye Meslek Sınıflama Sistemi Görüşe Çıktı
Türkiye Meslek Sınıflama Sistemi Görüşe Çıktı

Bilindiği üzere; Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planları (2017-2019) kapsamında temel politika eksenlerinden biri “Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi” olarak belirlenmiş ve söz konusu politika eksenine yönelik eylem planı oluşturulmuştur. “Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi” politika ekseni doğrultusunda, Kurumumuzun sorumlu olduğu 4.9 numaralı tedbir “Ülkemizde icra edilen mesleklerin ve tanımlarının yer aldığı ulusal meslek sınıflama sistemi oluşturulacak, işgücü piyasasının kuramsal, istatistiki ve bilişim altyapısı bu sınıflama sistemine göre yeniden düzenlenecektir” şeklinde tanımlanmıştır.

Türkiye Meslek Sınıflama Sisteminin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar kapsamında ilgili tarafların temsil edildiği Türkiye Meslek Sınıflama Sistemi Çalışma Grubu oluşturulmuş ve meslek sınıflama sisteminin tasarımının oluşturulmasına yönelik esaslar belirlenmiştir. Bu esaslar çerçevesinde; ISCO 08 (Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması) baz alınarak ülkemizdeki iş ve mesleklerin sınıflandırılması çalışmaları başlatılmıştır. Ulusal Meslek Standartları ile Türk Meslekler Sözlüğündeki iş ve meslek unvanları sektör bazında listelenmiş ve ilgili ISCO birim grupları altında hiyerarşik olarak gruplandırılmış, eşleştirilmiş ve kodlanmıştır. Bu çerçevede, hazırlanan taslak sınıflamanın doğrulanması ve sektörün önerilerinin alınmasına yönelik 27 sektörde çalıştaylar gerçekleştirilmiş ve taslak sınıflama nihai halini almıştır. Hazırlanan taslak sınıflama ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe gönderilmiştir.

İlgili tarafların görüşüne sunulmuş olan Türkiye Meslek Sınıflama Sistemi Kitapçığı, “Meslekler Listesi” ile mesleklerin unvanlarla eşleştirildiği “İş ve Meslek Unvanları Listesi” ve görüş bildirim formuna ulaşmak için tıklayınız...

Görüş alma süreci 14.02.2020 tarihinde tamamlanacak olan taslak sınıflama, gelen görüşler doğrultusunda gözden geçirildikten sonra, Türkiye Meslek Sınıflama Sistemi Çalışma Grubunun görüşüne sunulacaktır.

 
1590353510.85 - 24.05.2020 21:25:30 - 10.6.30.127 - [34.204.168.209]