Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektöründe Plastik Mesleklerinde UMS ve UY Güncelleme Çalışmaları Başlatıldı
Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektöründe Plastik Mesleklerinde UMS ve UY Güncelleme Çalışmaları Başlatıldı

Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik sektöründe yayınlanan Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliklerin yeniden değerlendirme ve güncelleme çalışmaları, Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir.

Sektörden gelen talepler sonucunda Plastik Enjeksiyon Üretim Operatörü (Seviye 3), Plastik Enjeksiyon Üretim Operatörü (Seviye 4), Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3), Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3) ulusal meslek standartları ve söz konusu meslek standartlarına dayalı olarak hazırlanan ulusal yeterlilikler ile Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardının revizyon çalışmalarının yürütülmesi amacıyla alan uzmanlarından oluşan MYK Çalışma Grubu oluşturulmuş ve 4 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen toplantı ile ilgili UMS ve UY’ler alan uzmanları tarafından yeniden değerlendirilerek güncelleme çalışmaları başlatılmıştır.

Güncelleme çalışmaları tamamlandıktan sonra dokümanlar ilgili tarafların görüşüne sunulacak ve gelen görüşler doğrultusunda revize edilerek MYK Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektör Komitesine sunulacaktır.

 
1590353808.014 - 24.05.2020 21:30:28 - 10.6.30.127 - [34.204.168.209]