Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Ulusal Meslek Sınıflama Sisteminin Oluşturulması İçin Teknik Çalışmalar Devam Ediyor
Ulusal Meslek Sınıflama Sisteminin Oluşturulması İçin Teknik Çalışmalar Devam Ediyor

Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planları kapsamında temel politika eksenlerinden biri “Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi” olarak belirlenmiş ve söz konusu politika eksenine yönelik eylem planı oluşturulmuştur. “Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi” politika ekseni doğrultusunda, Kurumumuzun sorumlu olduğu 4.9 numaralı tedbir “Ülkemizde icra edilen mesleklerin ve tanımlarının yer aldığı ulusal meslek sınıflama sistemi oluşturulacak, işgücü piyasasının kuramsal, istatistiki ve bilişim altyapısı bu sınıflama sistemine göre yeniden düzenlenecektir” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu kapsamda, Ulusal Meslek Sınıflama Sisteminin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar Mesleki Yeterlilik Kurumu koordinasyonunda başlatılmıştır. Söz konusu çalışma ile temel olarak;
• Türkiye’de işgücü piyasasının genel özelliklerine uygun ve aynı zamanda uluslararası meslek sınıflama sistemi ile uyumlu bir ulusal meslek sınıflama sistemi oluşturulması
• Mesleki tanımlama ve sınıflama çalışmaları açısından kurumlar arasındaki farklı yaklaşımlar nedeniyle ortaya çıkan sorunların giderilmesi
• Teknolojik gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkan güncellemelerin yapılmasına yönelik politika ve programların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ulusal Meslek Sınıflama Sisteminin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar kapsamında ilgili tarafların temsil edildiği Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi Çalışma Grubu oluşturulmuş ve meslek sınıflama sisteminin tasarımının oluşturulmasına yönelik esaslar belirlenmiştir. Söz konusu esaslar doğrultusunda başlatılan teknik çalışmalar 27 sektörde oluşturulan çalışma gruplarıyla yapılan toplantılardan sonra tamamlanacaktır. Bu çerçevede; Finans, Medya, İletişim ve Yayıncılık, Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Tekstil, Hazır Giyim ve Deri ile Otomotiv sektörlerinde hazırlanan taslak sınıflamanın doğrulanması ve sektörün önerilerinin alınmasına yönelik çalışmalar Kurumumuz koordinasyonunda Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yürütülmüştür. Söz konusu çalışmalar tüm sektörlerde tamamlandıktan sonra taslak sınıflama kamuoyu görüşüne sunulacak, gelen görüşler yansıtıldıktan sonra ise Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi Çalışma Grubu’na sunulacaktır.

 
1675566124.093 - 05.02.2023 03:35:47 - 10.6.40.127 - [3.236.70.233]