Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Formatları Güncellendi
Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Formatları Güncellendi

Kurumumuz Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan araştırmalar, iyileştirme faaliyetleri, metodolojik yaklaşımlar ve sektörden gelen geri bildirimler neticesinde ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik formatlarında değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Söz konusu dokümanlarda kalitenin arttırılabilmesi, ilgili taraflarca eğitim programlarına yansıtılırken ve diğer kullanıcılar tarafından daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için hem ulusal meslek standartlarında hem de ulusal yeterliliklerde format değişikliği yapılmıştır.

Güncel ulusal meslek standardı formatında mesleki bilgi ve uygulama becerileri detaylandırılmış ve dokümanlar arası asgari tutarlılığın sağlanabilmesi adına çalışma ortamı ve koşulları, mesleki bilgi ve uygulama becerileri ve görev tanımlarının oluşturulmasında temel başlıklar belirlenmiştir. Güncel ulusal meslek standardı formatında meslek standardı geliştirecek Kurum/Kuruluşlara teknik destek sağlamak amacıyla “Ulusal Meslek Standardı Geliştirme Rehberi” hazırlanmış ve web sitemizde yayınlanmıştır.

Güncel ulusal yeterlilik formatında ise öğrenme ve alt öğrenme kazanımları ifadelerine yer verilmiş, tavsiye edilen eğitim içeriği bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Gereklilikleri, Mevzuat ve Prosedürler, Çalışma Ortamı, Malzeme, Araç, Gereç ve Ekipman Hazırlığı, Yöntem ve Süreç, Hatalar ve Hataları Giderme, Süreç Çıktısının Özellikleri ve Çalışma Sonrası İşlemler başlıklarını içerecek şekilde düzenlenmiştir. Bu doğrultuda “Ulusal Meslek Standartlarından Ulusal Yeterliliklere Geçiş Rehberi” de güncellenerek web sitemizde yayınlanmıştır.

300519-1 300519-2

Güncellenen Ulusal Meslek Standardı Formatına ulaşmak için tıklayınız.

Güncellenen Ulusal Yeterlilik Formatına ulaşmak için tıklayınız.

300519-3

 
1568911081.999 - 19.09.2019 17:11:41 - 10.6.30.127 - 18.206.16.123