Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Florlu Soğutkan Teknik Personeli (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Hazırlandı
Florlu Soğutkan Teknik Personeli (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Hazırlandı

 

 SAM 0125

Enerji sektöründe iklimlendirme alanında Florlu Sera Gazlarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak hazırlanmış olan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, florlu sera gazları içeren ürün veya ekipmana müdahale eden gerçek ve tüzel kişinin eğitimi ile belgelendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Çalışmaların MYK tarafından yürütülmesi ihtiyacı gündem olmuş, bu sebeple de MYK tarafından çalışma grubu oluşturulmuştur. Oluşturulan çalışma grubu ile taslak çalışmalarını yürütmek amacıyla 16 Kasım 2018 ve 30 Kasım 2018 tarihlerinde iki çalıştay gerçekleştirilmiştir.

İlgili uluslararası standart referans alınarak hazırlanan ve MYK Çalışma Grubu tarafından son şekli verilen Florlu Soğutkan Teknik Personeli (Seviye 5) taslak yeterliliği ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe gönderilmiştir.

İlgili tarafların görüşüne sunulmuş olan taslak yeterliliğe ulaşmak ve görüş bildirmek için tıklayınız…

Görüş alma süreci 10 Ocak 2019 tarihinde tamamlanacak olan taslak yeterlilik, MYK Çalışma Grubu tarafından gelen görüşler doğrultusunda gözden geçirildikten sonra, MYK Enerji Sektör Komitesinin görüşüne sunulacaktır.

 SAM 0125

 

SAM 0125Manager File Suffix

 
1566186451.411 - 19.08.2019 04:21:10 - 10.6.30.127 - 18.206.13.39