Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Haberleri 5 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
5 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi

Metal sektöründe; Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanan ve 03/02/2010 tarih ve 27482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren dört adet Ulusal Meslek Standardı ve yine Metal sektöründe; Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası tarafıdan hazırlanan ve 12/05/2010 tarihli ve 27579 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bir adet Ulusal Meslek Standardı revize edilmiş olup, 04/06/2018 tarihli ve 30441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun 21/3 maddesinde “Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Gerekli görülen meslek standartları, standart hazırlama usulüne göre yenilenir” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, yürürlükte olan Ulusal Meslek Standartları yeniden değerlendirilmekte ve gerektiğinde güncelleme çalışmaları yapılmaktadır.

Revize edilen ve yürürlüğe konulan Ulusal Meslek Standartları aşağıda olduğu gibidir. Revize Ulusal Meslek Standardı sayısı 138’e ulaşmıştır.

 

Endüstriyel Fırın İşçisi (Seviye 3)

Endüstriyel Fırın İşçisi (Seviye 4)

Haddeci (Seviye 3)

Haddeci (Seviye 4)

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi (Seviye 3)

resmi-gazete-gozluk

 

 
1542567189.607 - 18.11.2018 18:53:09 - 10.6.30.127 - 54.221.9.6