Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Haberleri 6 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
6 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi

Tekstil, Hazır Giyim, Deri sektöründe; Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından hazırlanan ve 05/07/2010 tarih ve 27632 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren altı adet Ulusal Meslek Standardı revize edilmiş olup, 09/06/2018 tarihli ve 30446 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun 21/3 maddesinde “Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Gerekli görülen meslek standartları, standart hazırlama usulüne göre yenilenir” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, yürürlükte olan Ulusal Meslek Standartları yeniden değerlendirilmekte ve gerektiğinde güncelleme çalışmaları yapılmaktadır.

Revize edilen ve yürürlüğe konulan Ulusal Meslek Standartları aşağıda olduğu gibidir. Revize Ulusal Meslek Standardı sayısı 138’e ulaşmıştır.

 

Ön Terbiye Operatörü (Seviye 3)

Ön Terbiye Operatörü (Seviye 4)

Boyama Operatörü (Seviye 3)

Boyama Operatörü (Seviye 4)

Bitim İşlemleri Operatörü (Seviye 3)

Bitim İşlemleri Operatörü (Seviye 4)

resmi-gazete-gozluk

 
1550330890.306 - 16.02.2019 16:01:49 - 10.6.30.127 - 34.226.208.185