Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Haberleri Enerji Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
Enerji Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi

Enerji sektöründe Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği tarafından hazırlanan 26 Mayıs 2017 tarihinde toplanan MYK Enerji Sektör Komitesinin 17. toplantısında görüşülen Buhar Kazanı Operatörü (Seviye 4), Kızgın Yağ Kazanı Operatörü (Seviye 4) ve Sıcak Su Kazanı Operatörü (Seviye3) yeterlilik taslakları Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun 31/01/2018 tarih ve 2018/21 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilikler olarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Ulusal Yeterliliğe ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve MYK mevzuatı ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Kuruluşların akreditasyon sürecinde ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza 185% ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

MYK tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ulusal yeterliliklere atıfta bulunarak sınav ve belgelendirme yapamaz.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kurum /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

594d0e6f3a13a