Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Haberleri MYK, Endüstriyel İşgücü ve İstihdam Çalıştayında (ENİS’ 2017) Bilgilendirme Sunumu Yaptı
MYK, Endüstriyel İşgücü ve İstihdam Çalıştayında (ENİS’ 2017) Bilgilendirme Sunumu Yaptı

Kocaeli Üniversitesi ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda 18 Aralık 2017 tarihinde Kocaeli’de gerçekleştirilen çalıştayda MYK’nın genel yapısı, ulusal yeterlilik sistemi, meslek standartları ve ulusal yeterlilikler hakkında bilgilendirme yapıldı.

191217-1

Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin AKSOY, Kocaeli Belediyesi Başkan Vekili Sayın Zekeriya ÖZAK, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ ile Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Sayın Ayhan ZEYTİNOĞLU ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Dr. Fatih AKBULUT tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmalarında, gerek ülkemizde gerekse de Kocaeli bölgesinde sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli işgücüne,  meslek yüksekokullarından ve mesleki teknik liselerden mezun olan öğrencilerin iş hayatında karşılaşmış olduğu zorluklara, eğitim ve istihdam arasındaki uyumun sağlanmasının büyük önem arz ettiğine değinildi. Meslek yüksekokullarının ve mesleki teknik liselerin eğitim programlarının, başta MYK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde revize edilmesi, müfredatların ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler doğrultusunda güncellenmesi konularının önemi vurgulandı. Üniversiteler ile Sanayi Odaları arasındaki işbirliğinin arttırılması ve öğrencilerin üretim sektörüne dahil edilmesi için Kocaeli bölgesindeki büyük firmalar ile üniversiteler arasında protokoller yapılması için farkındalığın arttırılmasının önemi üzerinde duruldu.

191217-2

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından MYK Meslek Standardı Dairesi Başkanı Sayın Yaprak AKÇAY ZİLELİ tarafından ulusal yeterlilik sistemi, ulusal meslek standartları, ulusal yeterlilikler ile Türkiye Yeterlilik Çerçevesi hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.  

191217-3

İki oturum olarak yürütülen Çalıştay bölümünde ise, sektörler özelinle oluşturulan çalışma gruplarına MYK Uzmanı Ayşe Gülçin ERTEKİN ve MYK Uzman Yardımcısı Ceren YILMAZ katılım sağlayarak katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

Ayrıca Çalıştaya, KOSGEB, İŞKUR ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Kocaeli İl Müdürlüklerinden de katılım sağlandı.

191217-1

 
1545131238.619 - 18.12.2018 11:07:18 - 10.6.30.127 - 3.80.85.76