Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Haberleri 3 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
3 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi

Tekstil, Hazır Giyim, Deri sektöründe; Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından hazırlanan ve 05/07/2010 tarih ve 27632 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren üç adet Ulusal Meslek Standardı, revize edilmiş olup, 16/08/2017 tarih ve 30156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun 21/3 maddesinde “Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Gerekli görülen meslek standartları, standart hazırlama usulüne göre yenilenir” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, yürürlükte olan Ulusal Meslek Standartları yeniden değerlendirilmekte ve gerektiğinde güncelleme çalışmaları yapılmaktadır.

Revize edilen ve yürürlüğe konulan Ulusal Meslek Standartları sayısı 90’a ulaşmıştır.

Şablon Operatörü (Seviye 3)

Baskı Operatörü (Seviye 3)

Baskı Operatörü (Seviye 4)

resmi-gazete-160811