Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Haberleri 13 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
13 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi

Çevre sektöründe Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (GEKSANDER) tarafından hazırlanan Atık Koordinatörü (Seviye 5), Endüstriyel Ambalaj Yeniden Kullanıma Hazırlama İşçisi (Seviye 3), Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi Atık Toplayıcısı (Seviye 3), Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tehlikeli Atık Toplayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterlilikleri ile Cam, Çimento ve Toprak sektöründe Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından hazırlanan Çimento Test Elemanı (Seviye 4), Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento) (Seviye 5), Merkezi Kumanda Operatörü (Farin) (Seviye 5) Ulusal Yeterlilikleri ve Maden sektöründe Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından hazırlanan Mermer-Doğaltaş İmalat Elemanı (Seviye 3), Mermer-Doğaltaş İmalat Elemanı (Seviye 4), Mermer-Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 4), Öğütme (Değirmen) Operatörü (Seviye 3),  Kırma Eleme Tesis Sorumlusu (Seviye 4), Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Yeterlilikleri ilgili Sektör Komiteleri tarafından incelenerek, komite üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda düzenlenmiş ve MYK Yönetim Kurulunun 02.08.2017 tarihli ve 2017/63-62 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Ulusal Yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve MYK mevzuatı ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Kuruluşların akreditasyon sürecinde ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

MYK tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ulusal yeterliliklere atıfta bulunarak sınav ve belgelendirme yapamaz.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kurum /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

08082017-2