Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Haberleri SESRIC Tarafından Düzenlenen Çalıştaya MYK Katılım Sağladı
SESRIC Tarafından Düzenlenen Çalıştaya MYK Katılım Sağladı

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından,   24-25 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da “Yeterlilik, Kalite Güvence Sistemi ve Meslek Standartları” konu başlığını taşıyan bir çalıştay düzenlendi.

Çalıştay kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinde teknik ve mesleki eğitim ve öğretimin mevcut durumu değerlendirildi ve bu alanda karşılaşılan engel ve sorunlar tartışıldı. Çalıştayda ayrıca Mesleki ve Teknik Eğitim ve Öğretim ve Yeterlilikler Çerçevesi sistemlerinin kalite güvencesinin iyileştirilmesi için öneriler geliştirilerek karşılıklı işbirliği alanları ortaya konuldu. Çalıştaya, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri’nden konuyla ilgili üst düzey yöneticilerin yanı sıra bölgesel, uluslararası ve İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluş temsilcileri, ülkemizden ilgili kamu kurum/kuruluşları ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katılım sağladı.

 

29052017-3

Çalıştayda ağırlıklı olarak aşağıdaki konular üzerinde duruldu:

 ü  Yasal Çerçeve, Mevzuat ve Teşvikler 

ü  Eğitim Sağlayıcıları için Kalite Güvence Sistemleri

ü  Ulusal Mesleki Yeterlilik Çerçeveleri

Çalıştaya Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) adına MYK Uzmanları katılım sağladı. Çalıştayda katılımcılara ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin hazırlanma süreci, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi faaliyetleri, kalite güvence sistemi ile meslek standartlarının eğitim programlarına yansıtılması konularında MYK tarafından bilgilendirme yapıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinin temsilcileri tarafından da kendi ülkelerindeki uygulamalar ve gelişmeler paylaşıldı.

Çalıştay sonunda, üzerinde uzlaşılan görüşlerin, tavsiye kararı şeklinde bir rapor haline getirilmesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri ile paylaşılması hususunda katılımcılar tarafından karara varıldı.