Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Haberleri Mayın Temizleme Alanında Meslek Haritalama Çalıştayı Gerçekleştirildi
Mayın Temizleme Alanında Meslek Haritalama Çalıştayı Gerçekleştirildi

Mayın Temizleme alanında meslek standardı hazırlama çalışmalarına temel teşkil edecek meslek haritasının hazırlanması amacıyla sektörde hali hazırda mayın temizleme alanında faaliyet gösteren kuruluş temsilcilerinin katılımı ile 23 Mayıs 2017 tarihinde Kurumumuzda “Mayın Temizleme Alanı Meslek Haritası Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Sektör sorumlusu Korel ÜNSAL tarafından Ulusal Yeterlilik Sistemi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun amacı, yapısı, görevleri ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Meslek haritalama çalışmasının amaç ve yöntemi konusunda katılımcılar Moderatör Eyyüp ONAT tarafından bilgilendirildikten sonra çalıştayın ikinci kısmına geçildi. Moderatör eşliğinde  sektördeki meslekler ile  mesleklerin sınır ve kapsamını belirten meslek haritası taslağı oluşturuldu.

 250517-1