Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Haberleri 6 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
6 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi

Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektöründe Türkiye Liman İşletmecileri Derneği tarafından hazırlanan Liman RTG Operatörü (Seviye 3) ve Liman SSG Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterlilikleri ile Ticaret sektöründe Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından hazırlanan Dış Ticaret Elemanı (Seviye 4), Dış Ticaret Sorumlusu (Seviye 5), Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5) ve Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Yeterlilikleri ilgili Sektör Komiteleri tarafından incelenerek, komite üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda düzenlenmiş ve MYK Yönetim Kurulunun 04.01.2017 tarihli ve 2017/02 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Ulusal Yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve MYK mevzuatı ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Kuruluşların akreditasyon sürecinde ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

MYK tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ulusal yeterliliklere atıfta bulunarak sınav ve belgelendirme yapamaz.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kurum /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

120117-1