Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Haberleri “İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri’nde Mesleki ve Teknik Eğitim Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı”nda Ulusal Yeterlilik Sistemi Tartışıldı
“İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri’nde Mesleki ve Teknik Eğitim Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı”nda Ulusal Yeterlilik Sistemi Tartışıldı

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından yürütülen “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkeleri’nde Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesinin Geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında, birinci teknik grup toplantısı 20-21 Aralık 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Çalıştaya, İİT Üye Ülkeleri’nden konuyla ilgili üst düzey yöneticiler ile ülkemizden Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), İŞKUR ve Geleceğin Eğitim Derneği (GED) temsilcileri katılım sağladı.

Çalıştaya katılım sağlayan üye ülkeler, konu başlıkları kapsamında kendi ülkelerindeki mesleki ve teknik eğitim sistemi ve yeterlilik sistemine yönelik uygulamaları ve mevcut durumu aktardı ve bu alanlarda karşılaşılan engel ve sorunlar tartışıldı.

Çalıştayda, önceden belirlenen 4 ana başlık üzerinden sunumlar ve tartışmalar gerçekleştirildi:

  1. Mesleki ve Teknik Eğitimde Yasal Çerçeve
  2. Mesleki ve Teknik Eğitimde Eğiticilerin Eğitimi
  3. Meslek Standartları, Yeterlilikler ve Kalite Güvence Sistemi
  4. Sertifikalandırma ve Modüler Eğitim Sistemi

Çalıştaya Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) adına MYK Meslek Standartları Dairesi Başkanı Yaprak AKÇAY ZİLELİ ve MYK Uzmanları Aylin RAMANLI ve Abdullah ÖZDEMİR katılım sağladı. Çalıştayda MYK Uzmanları tarafından yapılan sunumlarda katılımcılara, ülkemizdeki ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin hazırlanma süreci, sınav ve belgelendirme faaliyetleri ve kalite güvence sistemi konularında bilgilendirme yapıldı.

Çalıştay sonunda taslak stratejik plan oluşturuldu ve oluşturulan taslağın üyeler arasında paylaşılarak son halinin verilmesine ve bir sonraki toplantının tarihine karar verildi. 

261216-6

261216-7

261216-8

261216-6