Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Haberleri İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi
İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği Revize Edildi

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği, Kurumumuz koordinasyonunda yeterliliği hazırlayan kuruluşlar ile sınav ve belgelendirme kuruluşlarının katılım sağladığı bir çalışma grubu aracılığıyla revize edilmiştir.

 

Revize edilen ulusal yeterlilik, 26.08.2016 tarihinde gerçekleştirilen İş ve Yönetim Sektör Komitesi toplantısında görüşülmüş, toplantıda alınan kararlar doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak MYK Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur. Söz konusu ulusal yeterlilik MYK Yönetim Kurulunun 07.09.2016 tarih ve 2016/63 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Revize edilen ulusal yeterliliğe ulaşmak için tıklayınız.

270916