9 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi

İnşaat sektöründe Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 4) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı (Seviye 6); Tekstil Hazır Giyim, Deri sektöründe Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından hazırlanan Makine Nakışçısı (Seviye 2), Makine Nakışçısı (Seviye 3), El Nakışçısı (Seviye 3), Kapitoneci (Seviye 2), Kapitoneci (Seviye 3), Brodeci (Seviye 2) ve Brodeci (Seviye 3) taslak yeterlilikleri ilgili Sektör Komiteleri tarafından incelenmiş ve MYK Yönetim Kurulunun 25 Mayıs 2016 tarih ve 2016/30 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Ulusal Yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve MYK mevzuatı ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.


Kuruluşların akreditasyon sürecinde ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

MYK tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ulusal yeterliliklere atıfta bulunarak sınav ve belgelendirme yapamaz.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kurum /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

300516-6