Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Haberleri SESRIC Tarafından Düzenlenen “İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri’nde Mesleki ve Teknik Eğitim ve Öğretim İhtiyaç ve Kapasitelerinin Ölçülmesi Çalıştayı”na MYK da Katılım Sağladı
SESRIC Tarafından Düzenlenen “İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri’nde Mesleki ve Teknik Eğitim ve Öğretim İhtiyaç ve Kapasitelerinin Ölçülmesi Çalıştayı”na MYK da Katılım Sağladı

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından, Geleceğin Eğitimi Derneği (GED) işbirliği ile, 09-11 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkeleri’nde Mesleki ve Teknik Eğitim İhtiyaç ve Kapasitelerinin Ölçülmesi” konu başlığını taşıyan bir çalıştay düzenlendi.

120516-5

Çalıştay kapsamıda İİT Üye Ülkelerinde teknik ve mesleki eğitim ve öğretimin mevcut durumu değerlendirildi ve bu alanda karşılaşılan engel ve sorunlar tartışıldı. Çalıştayda ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi hedefleri doğrultusunda Mesleki ve Teknik Eğitim ve Öğretim sistemlerinin kalitesinin iyileştirilmesi için öneriler geliştirildi.

Çalıştaya, İİT Üye Ülkeleri’nden konuyla ilgili üst düzey yöneticilerin yanı sıra bölgesel, uluslararası ve İİT kuruluş temsilcileri, ülkemizden ilgili kamu kurum/kuruluşları ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katılım sağladı.

Çalıştayda ağırlıklı olarak aşağıdaki konular üzerinde duruldu:

  • Mesleki ve Teknik Eğitim ve Öğretim Strateji Belgesinin geliştirilmesi
  • Ulusal Yeterlilikler, Akreditasyon ve Sertifikasyon Çerçevesi
  • Meslek Standartları ve Modüler Eğitim Programları
  • Mesleki Eğitim ve İşgücü Piyasası

Çalıştaya Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) adına MYK Meslek Standartları Dairesi Başkanı Yaprak AKÇAY ZİLELİ ve MYK Uzmanları katılım sağladı. Çalıştayda katılımcılara ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin hazırlanma süreci, sınav ve belgelendirme faaliyetleri, kalite güvence sistemi ile meslek standartlarının eğitim programlarına yansıtılması konularında MYK tarafından bilgilendirme yapıldı. İİT Üye Ülkelerinin temsilcileri tarafından da kendi ülkelerindeki uygulamalar ve gelişmeler paylaşıldı.

 120516-6

Çalıştay sonunda, üzerinde uzlaşılan görüşlerin, tavsiye kararı şeklinde bir rapor haline getirilmesi ve İİT üye ülkeleri ile paylaşılması hususunda katılımcılar tarafından karara varıldı. 

120516-5