Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Haberleri VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı Kapsamında Proje Açılış Toplantıları Yapıldı
VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı Kapsamında Proje Açılış Toplantıları Yapıldı

Öz Gıda-İş Sendikası ve proje ortağı Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası (TÜGİS) tarafından İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı IPA IV. Bileşeni altında hazırlanan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın program otoritesi olduğu VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı kapsamında kabul edilen "Gıda Sektöründe Yeterliliğe Dayalı Sınav ve Belgelendirme Merkezi kurulması projesi" açılış toplantısı 22 Nisan 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantıda, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet ŞAHİN, TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Necdet BUZBAŞ, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa BALCI, Mesleki Yeterlilik Kurumu Daire Başkanı Yaprak AKÇAY ZİLELİ, ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan Vekili Burak Çağatay DOĞAN tarafından açılış konuşmaları yapıldı.

290416-1

VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı kapsamında hibe desteğinden faydalanan Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) tarafından “Ormancılık Sektöründe Ulusal Yeterliliklere Dayalı Belgelendirmenin Gerçekleştirilmesi” projesi ile ilgili bilgilendirme konferansı ise 26 Nisan 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Bilgilendirme konferansında program, OR-KOOP Başkanı Cafer YÜKSEL, Mesleki Yeterlilik Kurumu Daire Başkanı Yaprak AKÇAY ZİLELİ, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa BALCI, ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan Vekili Burak Çağatay DOĞAN’ın açılış konuşmaları ile başlatıldı. Konferans kapsamında MYK Uzman Yardımcısı Korel ÜNSAL tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Ulusal Yeterlilik Sistemi kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik bilgilendirme yapıldı.

290416-2

2017 yılında tamamlanacak olan projeler kapsamında meslek standartları ve yeterlilikler hazırlanacak, sınav ve belgelendirme merkezleri kurularak belgelendirme faaliyetleri yürütülecektir.

290416-1