Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Haberleri Tasarım Meslek Haritalama Çalıştayı Gerçekleştirildi
Tasarım Meslek Haritalama Çalıştayı Gerçekleştirildi

Türk Patent Enstitüsü koordinasyonunda yürütülen Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planında (2014-2016) yer alan “Tasarımcılığın bir meslek statüsü olarak tanımlanması için gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılması” faaliyeti kapsamında; 14-15 Ocak 2016 tarihlerinde ilgili bakanlıkların, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile Kurumumuzda tasarım meslek haritalama çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

MYK Başkan Yardımcısı Firuzan SİLAHŞÖR’ün açılış konuşması akabinde, çalıştayda Ulusal Yeterlilik Sistemi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun amacı, yapısı, görevleri ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Meslek haritalama çalışmasının amaç ve yöntemi konusunda katılımcılar bilgilendirildikten sonra çalışma gerçekleştirilmiş ve taslak meslek listesi oluşturulmuştur. Çalıştay sonucunda Şubat ayında gerçekleştirilecek bir toplantı ile tasarım meslek haritasına nihai halinin verilmesine karar verilmiştir.

tasarim