Haberler Tekstil, Hazır Giyim, Deri S.K. Haberleri Tekstil Sektöründe 5 Adet Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi
Tekstil Sektöründe 5 Adet Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi

Tekstil, Hazır Giyim, Deri sektöründe Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından hazırlan İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2), İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 2), İplik Operatörü (Seviye 4), Ön İplik Operatörü (Seviye 3) ve Ön İplik Operatörü (Seviye 4) meslek standartları 11 Aralık 2009 tarihili 27429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda yürürlükte olan ulusal meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilmektedir. Bu kapsamda söz konusu meslek standartları TTSİS tarafından revize edilmiş olup ilgili tarafların görüşüne sunulmuştur.

Söz konusu revize Ulusal Meslek Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Revize Ulusal Meslek Standartları için görüş alma süreci 4 Haziran 2015 tarihinde tamamlanacaktır. Gelen görüşler doğrultusunda TTSİS tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, nihai taslaklar MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesinin görüşüne sunulacaktır.

2290 tekstil2

 
1573705654.205 - 14.11.2019 05:01:13 - 10.6.30.127 - [10.6.30.121]