Haberler Duyurular KAMUOYUNA DUYURU
KAMUOYUNA DUYURU

DEPREMLER NEDENİYLE SINAV VE BELGELENDİRME FAALİYETLERİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER

Ülkemizde 6 Şubat 2023 ve 20 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşen ve Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ile Elazığ illerini derinden etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz.

Gerekli tedbirlerin ivedi şekilde alınabilmesi için depremden etkilen illerde 08.02.2022 Çarşamba saat 01.00 itibarıyla 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmiştir.

Bölge illerde sınav ve belgelendirme faaliyeti yürüten ve depremden etkilenen yetkilendirilmiş ve yetkilendirme ön başvurusu yapmış belgelendirme kuruluşlarımızın gerçekleştirecekleri sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin sekteye uğramasının önüne geçebilmek ve sınavlara giren adaylar ile belge almaya hak kazanmış bireylerin mevzuatta tanımlı süreler dahilinde hak kayıpları yaşamasının önüne geçebilmek adına MYK Yönetim Kurulumuzca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Merkezleri depremden etkilenen 11 ilde bulunan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ile yetkilendirme ön başvurusu yapmış belgelendirme kuruluşları açısından;

  1. Aidat ve/veya teminat ödemesi yapmamış/yapamamış yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarımız aidat ve teminatlarının ödeme sürelerinin OHAL’in sona ermesinden sonraki üçüncü ayın sonuna kadar (08.08.2023) ertelenmesi,
  2. Yetkilendirme ve kapsam genişletme ön sözleşme süresi OHAL döneminde dolmuş/dolacak olan kuruluşlar ile revize ulusal yeterliliğe geçiş işlemi için süresi OHAL döneminde bitmiş/bitecek kuruluşlara re’sen mevzuatta tanımlı sürenin (6 ay) ilave edilmesi, 
  3. Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına teslim edilememesi veya yaşanan kayıplar nedeniyle basılmış belgelerdeki imzalayacak kişi bilgilerinde değişiklik yaşanması gibi nedenlerle belgelerin yeniden basılmasının gerekmesi halinde yeniden basım masraflarının yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yazılı talepte bulunulması kaydıyla Kurum bütçesi tarafından karşılanması,
  4. OHAL döneminde gözetim denetimi süresi gelen yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına gözetim denetimleri ve yapılmış denetimlerin müteakip süreçleri için ilave 6 ay süre verilmesi,
  5. Kuruluş ofisleri yıkılan/hasar gören ve/veya personeli vefat eden/yaralanan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına fiziki/insan kaynakları eksikliklerini tamamlayabilmeleri için OHAL’in sona ermesinden sonraki üçüncü ayın sonuna kadar (08.08.2023) süre tanımlanması ve bu sürelerde fiziki şartların yitirilmesi ile ilgili mevzuatta tanımlı yaptırımların işletilmemesi
  6. Depremde merkezi/şubesi yıkılması veya ağır hasar alması nedeniyle aday başvuru evraklarına, sınav kayıtlarına (basılı kayıtlar, kamera kayıtları) ulaşamayan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının binanın yıkıldığına/ağır hasarlı olduğuna ilişkin kanıtları Kuruma iletmesi durumunda kayıtların kaybolmasına ilişkin mevzuatta tanımlı yaptırımların söz konusu kuruluşlara uygulanmaması,
  7. Yetkilendirilmiş ve yetkilendirme ön başvurusu yapmış belgelendirme kuruluşlarından talep edilen SGK prim borcu ve vergi borcu ile ilgili vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge sunulması zorunluluğunun OHAL’in sona ermesinden sonraki üçüncü ayın sonuna kadar (08.08.2023) işletilmemesi

  Ulusal yeterliliklere dayalı sınavlara giren tüm adaylar ve sınavlar sonucu belge almaya hak kazanan bireyler açısından;

1.Belge geçerlilik süresi OHAL’in başlangıç tarihinden önceki 6 ay içerisinde dolan bireyler ile OHAL döneminde belge geçerlilik süresi dolan/dolacak bireylerin belge geçerlilik süresinin OHAL’in sona ermesinden sonraki üçüncü ayın sonuna kadar (08.08.2023) uzatılması,

(08.08.2022 ve 08.05.2023 tarihleri arasında belge geçerlilik süresi dolan/dolacak bireylerin belge geçerlilik süresi 08.08.2023 olarak revize edilecektir.)

2.Sınav geçerlilik süreleri OHAL döneminde sona erecek adayların sınavlarının geçerlilik sürelerinin OHAL’in sona ermesinden sonraki üçüncü ayın sonuna kadar (08.08.2023) uzatılması,

kararlaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

kamuoyuna duyuru2

 
1679559957.895 - 23.03.2023 08:59:40 - 10.6.40.127 - [3.236.241.39]