Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı “TYÇ’nin Dünü, Bugünü ve Yarını” Konulu Çevrimiçi Seminer Düzenlendi
“TYÇ’nin Dünü, Bugünü ve Yarını” Konulu Çevrimiçi Seminer Düzenlendi

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), ev sahipliğinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) hazırlama çalışmalarının 10. yılı vesilesiyle 16 Temmuz 2020 Perşembe günü “TYÇ’nin Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu çevrimiçi seminer düzenlenmiştir.

Seminer dokümanlarına buradan erişebilirsiniz.

170720-2 

Avrupa Eğitim Kurumu (ETF) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile işbirliğinde gerçekleştirilen Seminer, yüzü aşkın ulusal ve uluslararası paydaşın katılımıyla gerçekleştirilmiş ve katılımcılar arasında verimli bir etkileşim kurulmuştur.

170720-3 

Seminerin ilk bölümünde ETF Başkanı Cesare ONESTINI, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) C¡ns¡yet ve Ekonom¡k İçerme Bölüm Başkanı Barbara RAMBOUSEK, Avrupa Birliği Türk¡ye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Chr¡st¡an BERGER ve Meslek¡ Yeterl¡l¡k Kurumu Başkanı Adem CEYLAN tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirilmiştir.

170720-4 

Konuşmalarda ulusal yeterlilik çerçevesi geliştirme çalışmalarının sosyal ve ekonomik sonuçlarına değinilmiş, MYK faaliyetleri kapsamında kurulan uluslararası işbirliklerinin önemine vurgu yapılmıştır.

 170720-5

Seminerin ikinci bölümünde yeterlilik çerçevelerine ilişkin uluslararası gelişmelerin yanı sıra TYÇ’nin uygulanmasına yönelik hususların değerlendirildiği 3 farklı sunum gerçekleştirilmiştir. ETF bünyesinde Yeterl¡l¡k S¡stemler¡ Kıdeml¡ Uzmanı olarak görev yapan Arjen DEIJ tarafından ulusal yeterl¡l¡k çerçeveler¡n¡n uygulanmasında Avrupa’da mevcut durum sunulmuştur.

 170720-6

TYÇ Da¡res¡ Başkanı Osman Seçk¡n Akbıyık tarafından Türk¡ye Yeterl¡l¡kler Çerçeves¡’n¡n Dünü, Bugünü ve Yarınını konu alan bir sunum gerçekleştirilmiştir.

 170720-7

TUYEP (Türk¡ye Yeterl¡l¡kler S¡stem¡’n¡n ve Çerçeves¡’n¡n Uygulanması Projes¡) kapsamında görevli Uzman Gerard Mad¡ll tarafından ise TYÇ’nin uygulanmasına yönelik TUYEP kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere değinilmiştir.

 170720-8

Seminerin son bölümünü oluşturan görüş ve değerlendirmeler kısmında ise TYÇ’den gelecekte beklenen hedef ve etkilerin neler olacağı TYÇ paydaşları tarafından tartışılmıştır.

 170720-9

Seminer, AB Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa BALCI ve Kurum Başkanı Adem CEYLAN tarafından yapılan kapanış konuşmalarıyla tamamlanmıştır.

 170720-10

Seminere katılım ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

170720-5

 
1643115228.676 - 25.01.2022 13:27:30 - 10.6.40.128 - [75.101.211.110]