Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması kapsamında Fransa’da çalışma ziyaretine katılım sağlandı.
Önceki Öğrenmelerin Tanınması kapsamında Fransa’da çalışma ziyaretine katılım sağlandı.

120319-4

Millî Eğitim Bakanlığı Kartal Halk Eğitimi Merkezi’nce Erasmus+ programı altında yürütülen “Önceki Öğrenmelerin Tanınması Hizmeti Sağlayıcılara Bütünleşik Yollar (Integrated Ways to RPL Service Providers)” isimli proje kapsamında hayat boyu öğrenme anlayışına uygun olarak ortak ülkelerdeki düşük nitelikli yetişkinler arasında serbest ve yaygın öğrenmelerin doğrulanması uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek amacıyla 5-8 Mart tarihlerinde Fransa’da bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Çalışma ziyaretine Türkiye’den Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Kartal Halk Eğitim Merkezi (KHEM) ve Uluslararası Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği (REDVET) temsilcileri katılırken, İrlanda’dan İrlanda Öğretmenler Birliği (TUI), Fransa’dan Kurumlararası Yetkinlik Değerlendirme Merkezi (CIBC) ve Bulgaristan’dan ZGura-M Mesleki Bilgi ve Rehberlik Merkezi (Zgura-M) temsilcileri katılmıştır.

120319-5

Önceki Öğrenmelerin Tanınması (ÖÖT) uygulamaları, bu uygulamalara erişim yöntemleri ile bu uygulamaların hangi seviyelerde kullanıldığının paylaşıldığı çalışmalarda ulusal yeterlilik çerçeveleri ile öğrenme kazanımlarından nasıl yararlanıldığına ve Fransa’daki uygulamalarda hangi ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığına ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır.

Açılış konuşması CIBC Brugonya Bölgesi Başkanı Renaud Jacquinet tarafından yapılarak katılımcılara her konuda bilgi sağlamaktan memnuniyet duyulacağı ifade edilmiştir. Zamanı verimli kullanabilmek adına katılımcıların bir merkeze gelerek daha çok kurum kuruluş tanınmasını ve incelenmesini sağlamak istediklerini belirten Jacquinet katılımcı ülkeler arasındaki bu çalışmalardan mümkün olan en büyük faydanın sağlanması temennilerini dile getirmiştir.

120319-6

Ziraat Mühendisliği Eğitimi veren Ulusal Dijon Agronomik Yüksek Eğitim Kurumu (ENESAD) ve tarımsal gıda mühendisliği eğitimi veren Ulusal Beslenme ve Gıda Uygulamalı Biyoloji Okulu (ENSBANA) birleşimi ile oluşturulan AgronSup Dijon - Ulusal Tarımsal Bilimler, Gıda ve Çevre Enstitüsü’nde, ÖÖT uzmanı tarafından Fransa’da uygulanmakta olan doğrulama sistemi, kullanılan yöntemler ve işletilen süreçler hakkında ana çerçeveyi anlatan bilgilendirici bir sunum yapılmıştır.

120319-7

Daha sonraki bölümlerde kamu ve sosyal taraflarca gerçekleştirilen çalışmalar, ilgili kurumlardan gelen temsilciler vasıtası ile katılımcılara aktarılmıştır. Ayrıca doğrulama yoluyla diploma alan iki aday ile gerçekleştirilen soru cevap bölümüyle süreçleri birebir yaşayarak sonuca ulaşan bireylerden bilgi alınmıştır.

120319-8 120319-9

İstihdam edilebilirliğinin sağlanabilmesi için bireyler için belirlenen 7 temel alanda yapılan Clea sertifikalandırması hakkında yapılan sunumun ardından İrlanda ve Bulgaristan’da gerçekleştirilen uygulamalar anlatılmış ve MYK’nın doğrulama uygulamaları ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi hakkında MYK Uzman Yardımcısı Ekrem YAZICI tarafından kapsamlı bir bilgilendirme yapılmıştır.

120319-10

Lycée Viticole de Beaune

Beanue bölgesinde bölgesel bir meslek edindirme merkezi olarak çalışan Beanue Şarapçılık Lisesi ziyaret edilmiş, burada uygulanan örgün ve yaygın yöntemlerle diplomaların nasıl sunulduğu, maliyetlerinin neler olduğu ve hangi mesleklere yönelik faaliyetlerde bulunulduğuna ilişkin kurum yöneticilerinden bilgi alınarak okul binalarında incelemelerde bulunulmuştur.

 

Kapanış gününde yapılan incelemelerde göze çarpan önemli noktalar dile getirilerek genel bir değerlendirme yapılmıştır. Fransız sistemindeki iyi yönler ve olası eksik kalabilecek noktalar kurum kuruluşların yöneticileri ile paylaşılmıştır. Fransız Senatör Jérôme Durain’in kapanış konuşması ile çalışma ziyareti tamamlanmıştır.

120319-4

 
1568752418.985 - 17.09.2019 21:07:17 - 10.6.30.127 - 18.205.109.82