Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı MEB 6. Kalite Koordinasyon Toplantısına Katılım Sağlandı
MEB 6. Kalite Koordinasyon Toplantısına Katılım Sağlandı

290618-1

25 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik (kısaca Kalite Güvence Yönetmeliği) uyarınca sorumlu kurumların kalite güvence sistemlerini kurması ve işletmesi gerekmektedir.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin en önemli paydaşlarından ve sorumlu kurumlardan biri olan Millî Eğitim Bakanlığı, Yönetmelik kapsamındaki çalışmaları Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda yürütmektedir.

Bakanlık tarafından kalite çalışmaları kapsamında düzenlenen Kalite Koordinasyon Toplantılarının altıncısı 27 Haziran 2018 tarihinde Kurumumuz temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Müsteşar Yardımcısı Sayın Cumali DEMİRTAŞ ve Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Nurettin KONAKLI’nın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıya Bakanlık merkez teşkilatındaki birimler bünyesinde oluşturulan Kalite Çalışma Grubu üyeleri katılım sağlamıştır.

 290618-2

Kalite Güvence Yönetmeliği’nin ana gündem maddesi olduğu toplantıda TYÇ, Kalite Güvence Yönetmeliği, Bakanlık sorumluluğundaki çalışmalar ve çalışma takvimi hakkında Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Kurumumuz tarafından katılımcılara detaylı bilgiler sunulmuştur.

Kalite Güvence Yönetmeliği’nde öngörülen yeniliklerin hayata geçirilmesi sürecinde aktif rol alacak Bakanlık personeliyle karşılıklı fikir ve bilgi alışverişi sağlanarak işbirliği için sağlam bir zemin oluşturulmuştur.

Bakanlığa ve bilhassa Strateji Geliştirme Başkanlığı’na bu süreçte gösterdikleri özenli çalışma ve işbirliği için teşekkür ederiz.

290618-1

 
1550330874.923 - 16.02.2019 16:01:33 - 10.6.30.127 - 34.226.208.185