Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu On Beşinci Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu On Beşinci Toplantısı Gerçekleştirildi.

120418-1

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu On Beşinci Toplantısı; TYÇ Kurulu Başkan Vekili TÜRK-İŞ temsilcisi Sayın Enis BAĞDADİOĞLU başkanlığında 11 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Şubat ayının 3. haftasında İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Bakanları Toplantılarının Dördüncüsüne ÇSGB Bakanımız Sayın Jülide SARIEROĞLU başkanlığındaki heyetle Suudi Arabistan’daki toplantıya sağlanan katılım ve 15-16 Mart’ta Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 10. Yıl Konferansında Brüksel’de TYÇ ile ilgili yapılan sunum hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur. 25 Mart tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik hakkında bilgi verilmiş sonrasında TYÇ İletişim Stratejisi Kurul üyelerinin görüşlerine sunulmuştur.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin sosyal paydaşlar öncelikli olmak üzere kamuoyunda bilinirliğini artırmak amacıyla sürdürülecek iletişim faaliyetlerinin kapsamını belirleyen TYÇ İletişim Stratejisi sahiplendirme, tanıtım ve farkındalık artırma ve sürdürülebilirlik temel amaçlarına sahiptir.

TYÇ’nin uygulanmasında ilgili tüm paydaşların gereken bilgi ve farkındalık düzeyine ulaşmaları, üzerlerine düşen rol ve sorumlulukları içselleştirmeleri ve süreçlere katılımlarının sağlanması amacıyla hazırlanan İletişim Stratejisi Kurul üyelerince incelenmiş, görüşler ışığında yapılacak iyileştirmeler ile nihai halinin oluşturulması için yöntem ve teknikler değerlendirilmiştir.

 
1548032630.32 - 21.01.2019 01:37:29 - 10.6.30.127 - 54.234.114.202