TYÇ İstişare Meclisi Oluşturuldu.

tyc istisare

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) İstişare Meclisi; TYÇ’ye ilişkin konuları değerlendirmek ve görüş bildirmek amacıyla ilgili paydaşların temsil edildiği ve yılda en az bir kez toplanması planlanan geniş katılımlı istişare platformudur. TYÇ İstişare Meclisi üyeleri Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda TYÇ Kurulunun önerisi üzerine TYÇ Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmektedir.

İstişare Meclisinde Yer Alacak Kurum ve Kuruluşlara Ait Liste 27 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen 13. TYÇ Kurulu Toplantısında TYÇ Kurulu üyeleri tarafından belirlenmiş olup TYÇ Koordinasyon Kurulunun 25 Ocak 2018 tarihli ve 2018/01 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 2018 yılının birinci yarısında ilk toplantısını gerçekleştirmesi planlanan TYÇ İstişare Meclisinde yer alan kurum ve kuruluşlar aşağıda sıralanmaktadır.

1. Başbakanlık

2. Adalet Bakanlığı

3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

4. Avrupa Birliği Bakanlığı

5. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

6. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

8. Dışişleri Bakanlığı

9. Ekonomi Bakanlığı

10 .Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

11. Gençlik ve Spor Bakanlığı

12. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

13. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

14. İçişleri Bakanlığı

15. Kalkınma Bakanlığı

16. Kültür ve Turizm Bakanlığı

17. Maliye Bakanlığı

18. Milli Eğitim Bakanlığı

19. Milli Savunma Bakanlığı

20. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

21. Sağlık Bakanlığı

22. Ulaştırma Bakanlığı

23. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

24. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

25. Üniversitelerarası Kurul

26. Yükseköğretim Kalite Kurulu

27. Türkiye Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi

28. Devlet Personel Başkanlığı

29. Türkiye İş Kurumu

30. Türkiye İstatistik Kurumu

31. Türk Standartları Enstitüsü

32. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

33. Türkiye Bilimler Akademisi

34. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

35. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

36. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

37. Türk Akreditasyon Kurumu

38. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

39. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu

40. Türk Diş Hekimleri Birliği

41. Türk Eczacıları Birliği

42. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

43. Türk Tabipleri Birliği

44. Türk Veteriner Hekimleri Birliği

45. Türkiye Tohumcular Birliği

46. Türkiye Bankalar Birliği

47.Türkiye Barolar Birliği

48. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

49. Türkiye Katılım Bankaları Birliği

50. Türkiye Noterler Birliği

51. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müş. Odaları Birliği

52. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

53. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

54. Türkiye Ziraat Odaları Birliği

55. Türkiye İhracatçılar Meclisi

56. Türkiye Belediyeler Birliği

57. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB)

58. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu

59. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)

60. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD)

61. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON)

62. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)

63. Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ)

64. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

65. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

66. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen)

67. Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN)

68. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

69. Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (TÜRK EĞİTİM-SEN)

70. Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen)

71. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen)

72. Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) Konseyi

73. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

74. Türk Eğitim Vakfı (TEV)

75. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)

76. Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV)

77. Eğitim Reformu Girişimi (ERG)

78. Eğitim ve Geliştirme Platformu Derneği (TEGEP)

79. Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı (TEGEV)

80. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TGEV)

81. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği

82 .Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu

83. Türk Sosyal Bilimler Derneği

84. MESS Eğitim Vakfı

85. Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

86. Mesleki Eğitim ve Bilgilendirme Derneği (MEBİLDER)

87. Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - MÜDEK

88. Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği – TEPDAD

89. Mimarlık Akreditasyon Kurulu - MİAK

90. Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği – FEDEK

91. Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği – VEDEK

92. Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği – HEPDAK

 

 

 

 

 

 
1614461153.47 - 27.02.2021 21:59:34 - 10.6.40.128 - [3.238.7.202]