Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı TYÇ Kurulu On Dördüncü Toplantısı Gerçekleştirildi
TYÇ Kurulu On Dördüncü Toplantısı Gerçekleştirildi

010218-1

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi  (TYÇ) Kurulu On Dördüncü Toplantısı; TYÇ Kurulu Başkan Vekili Sayın Enis BAĞDADİOĞLU başkanlığında 31 Ocak 2018 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumunda (MYK) gerçekleştirilmiştir.

TYÇ farklı tür ve eğilimdeki yeterlilikleri sınıflandırmak ve karşılaştırmak için seviyeler ve yeterlilik türleri olarak adlandırılan iki temel unsurdan faydalanmaktadır. Seviyeler, yeterlilikleri öğrenme kazanımlarına dayalı olarak tanımlama ve sınıflandırmaya, yeterlilik türleri ise aynı seviyede yer alan ancak farklı eğilim ve özelliklere sahip yeterlilikleri gruplandırmaya imkân tanımaktadır. Aynı seviyede yer alan ancak işlevleri, öğrenme kazanımları, kredi değerleri ve/veya yönelimleri açısından önemli farklılıklar gösteren yeterliliklerin birbirinden ayırt edilmesine olanak sağlayan yeterlilik türleri, “yeterlilik türü belirleyicileri” kullanılarak tanımlanmaktadır.

Bu kapsamda TYÇ Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Yeterlilik Tür Belirleyicileri taslakları, toplantı esnasında kurul üyelerine sunulmuş ve taslakların sorumlu kurumlarca nihayetlendirilmesinde izlenecek yönteme ilişkin değerlendirme yapılmıştır.

Yapılan değerlendirme sonrası yeterlilik tür belirleyicilerine ilişkin son taslakların sorumlu kurumlara iletilmesine ve görüşler doğrultusunda gerekli güncellemeler yapılarak yeterlilik tür belirleyicilerinin elektronik ortamda yayımlanmasına karar verilmiştir.