Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Koordinasyon Kurulu Birinci Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Koordinasyon Kurulu Birinci Toplantısı Gerçekleştirildi.

25.01.2017-1

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesi gereğince, TYÇ ile ilgili tüm teknik çalışmalara ilişkin nihai kararları almak ve temsilcisi oldukları kurumlarda kararların uygulanmasını sağlamak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ercan DEMİRCİ, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ ile Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Adem CEYLAN’ın yer aldığı TYÇ Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını 25 Ocak 2018 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumunda gerçekleştirmiştir.

Toplantıda 2016-2018 yılları arasında yürütülen TYÇ çalışmalarına ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından TYÇ Kurulunun gözetimi ve yönlendirmesinde Kurumumuz Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan ve TYÇ Kurulu tarafından onaylanan dokümanların sunumu gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sonucunda TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar, TYÇ İstişare Meclisinde Yer Alacak Kurum ve Kuruluş Listesi, 2017 Yılı Faaliyet Raporu ve 2018 Yılı Faaliyet Planı ile 2016-2018 Eylem Planı TYÇ Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanmıştır.