Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu 13. Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu 13. Toplantısı Gerçekleştirildi.

28.12.2017-1

2017 yılının son Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu Toplantısı; TYÇ Kurulu Başkan Vekili Sayın Enis BAĞDADİOĞLU başkanlığında 27 Aralık Çarşamba günü Mesleki Yeterlilik Kurumunda (MYK) gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 2017 faaliyet dönemine yönelik genel değerlendirmeler yapılmış ve yıl içinde tamamlanan çalışmalar TYÇ Kurulu tarafından onaylanmıştır.

2017 yılı boyunca, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmaların, hazırlanan raporların, yürütülen projelerin ve katılım sağlanan etkinliklerin sunulduğu 2017 Yılı Faaliyet Raporu ve gelecek dönemlerde yapılması planlanan çalışmaların yer aldığı 2018 Yılı Faaliyet Planı toplantıya katılım sağlayan Kurul üyeleri tarafından onaylanarak kabul edilmiştir. 2017 Yılı Faaliyet Raporu ve 2018 Yılı Faaliyet Planına ek olarak TYÇ yönetim yapılarından biri olan ve TYÇ’ye yönelik geniş katılımlı danışma ve değerlendirme platformu olarak kurgulanan TYÇ İstişare Meclisinde yer alan kurum ve kuruluşlara ait liste oy birliğiyle kabul edilmiştir. TYÇ İstişare Meclisinin 2018 yılının birinci çeyreğinde ilk toplantısını gerçekleştirmesi kararlaştırılmıştır.

Toplantıda ele alınan bir diğer gündem maddesi yeterlilik tür belirleyicileridir. TYÇ farklı tür ve eğilimdeki yeterlilikleri sınıflandırmak ve karşılaştırmak için seviyeler ve yeterlilik türleri olarak adlandırılan iki temel unsurdan faydalanmaktadır. Aynı seviyede yer alan ancak farklı eğilim ve özelliklere sahip yeterlilikleri gruplandırmaya imkân tanıyan yeterlilik türü belirleyicilerinin oluşturulması, TYÇ’nin etkin olarak uygulanmasında büyük önem taşımaktadır. Toplantıda,  ana sorumlu kurumlar olan Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve MYK sorumluluğundaki yeterlilik türü belirleyicilerinin hazırlanmasına ilişkin çalışmalarının sürdürülmesi ve ilgili Sorumlu Kurumla paylaşılması kararlaştırılmıştır.

TYC Faaliyet Raporu

2017 Yılı Faaliyet Raporu ve 2018 Yılı Faaliyet Planına ulaşmak için lütfen tıklayınız.           

28.12.2017-1

 

 
1547988302.888 - 20.01.2019 13:18:41 - 10.6.30.127 - 100.24.46.10