Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu On İkinci Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu On İkinci Toplantısı Gerçekleştirildi.

30.11.2017-1

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu On İkinci Toplantısı; TYÇ Kurulu Başkan Vekili Sayın Enis BAĞDADİOĞLU başkanlığında 29 Kasım 2017 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumunda (MYK) gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen toplantıda, TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Usul Esas taslağı Kurul üyeleri tarafından uygun bulunmuş ve nihai versiyonun TYÇ Koordinasyon Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

MYK koordinasyonu ve TYÇ Kurulunun yönlendirmesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hazırlanan TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Usul Esas taslağı, uluslararası iyi uygulama örnekleri ile Avrupa Konseyi tarafından 22 Mayıs 2017 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Tavsiye Kararında yer alan kriterler ışığında oluşturulmuştur. 

16 Ekim 2017 tarihinde TYÇ Kurulunda temsil edilen kurum ve kuruluşların görüşüne sunulan Usul ve Esas taslağı, Kurul üyesi kurum ve kuruluşlar tarafından oluşturulan değerlendirmeler sonucunda iyileştirilerek nihai halini kazanmıştır.

Ülkemizdeki yeterliliklerin kalitesine güven duyulması ve TYÇ’nin işlerlik kazanması için atılan en önemli adımlardan birini oluşturan TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esas’ın hazırlanmasında ve onaylanmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

30.11.2017-1

 

 
1545130945.994 - 18.12.2018 11:02:25 - 10.6.30.127 - 3.80.85.76