Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Selanik’te Ulusal Yeterlilik Çerçevelerinin Etkilerini Konu Alan Etkinliğe Katılım Sağlandı
Selanik’te Ulusal Yeterlilik Çerçevelerinin Etkilerini Konu Alan Etkinliğe Katılım Sağlandı

101117-1

Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü, Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) ve İrlanda Yeterlilikler ve Kalite Kurumu (QQI) tarafından 9-10 Kasım 2017 tarihleri arasında Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen “Ulusal Yeterlilik Çerçeveleri (UYÇ) Fark Yaratıyor mu? UYÇ’lerin Etkileri Nasıl Ölçülüp Değerlendirilebilir?” başlıklı akran öğrenme etkinliğine Kurum Başkanımız Sayın Adem CEYLAN ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK katılım sağlamıştır.

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından 23 Nisan 2008 tarihinde kabul edilen “Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ)” Tavsiye Kararı, ülkelerin Ulusal Koordinasyon Noktası belirlemelerini tavsiye etmektedir. Bu kapsamda Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2008 yılı Ağustos ayından beri AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası görevini yürütmekte ve Avrupa Komisyonunun yetkili organı AYÇ Danışma Grubunda ülkemizi temsil etmektedir.

Avrupa Komisyonu düzenli aralıklarla ülkelerin iyi uygulama örneklerini paylaşması, ortak sorunlara çözüm önerileri geliştirmesi ve deneyimlerini sunması amacıyla ulusal koordinasyon noktalarının davet edildiği akran öğrenme etkinlikleri düzenlemektedir. Bu yıl Selanik’te düzenlenmesi kararlaştırılan akran öğrenme etkinliği UYÇ’lerin etkilerini konu almaktadır.

UYÇ’lerin mevcut ve gelecekteki rolleri hakkında açık ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmek; UYÇ’lerin uygulanmasında ve etkilerinin ölçülmesinde karşılaşılan güçlüklere dair bilgi ve tecrübelerinin paylaşılmasını artırmak amaçlı düzenlenen etkinlikte Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi tarafından ülkemizin de yeterlilik çerçevesi geliştirme sürecine dair tecrübelerini bir sunumla paylaşması talep edilmiştir.

Toplantı sonucunda TYÇ’nin ülkemiz eğitim, öğretim ve yeterlilikler sisteminde yarattığı etkilerin sunulması ve güncel çalışmalarımız hakkında bilgi aktarılması imkânı sağlanmış ve UYÇ’lerin etkilerini değerlendirmek konusunda diğer Avrupa ülkelerindeki çalışmalar hakkında bilgi sahibi olunmuştur.

 
1545132415.929 - 18.12.2018 11:26:55 - 10.6.30.127 - 3.80.85.76