Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı TYÇ Kurulu On Birinci Toplantısı Gerçekleştirildi
TYÇ Kurulu On Birinci Toplantısı Gerçekleştirildi

011117-3

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu On Birinci Toplantısı; TYÇ Kurulu Başkan Vekili Sayın Enis BAĞDADİOĞLU başkanlığında 1 Kasım 2017 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumunda (MYK) gerçekleştirilmiştir.

TYÇ’nin uygulanması ve işlerlik kazanması içinTYÇ’de yer alacak yeterliliklerin kalite güvencesine ilişkin konuların öncelikli olarak ele alınması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda hazırlanan ve 28 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen TYÇ Kurulu Onuncu Toplantısında üyelerin görüşüne sunulan TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Usul Esas taslağının 16 Ekim itibarıyla paydaşların resmi görüşüne sunulması ve geri bildirimlerin bir dahaki toplantıda ele alınması kararlaştırılmıştır.

Alınan karar gereği gerçekleştirilen TYÇ Kurulu On Birinci Toplantısında söz konusu Usul Esas taslağına ilişkin görüş ve öneriler istişare edilerek değerlendirilmiştir. Usul ve Esas taslağının iletilen görüşler ışığında TYÇ Daire Başkanlığı tarafından iyileştirilmesi ve nihai taslağın 29 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek TYÇ Kurulu On İkinci Toplantısında sunulması kararlaştırılmıştır.

 
1547988065.125 - 20.01.2019 13:14:44 - 10.6.30.127 - 100.24.46.10