Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu Onuncu Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu Onuncu Toplantısı Gerçekleştirildi.

280917-2

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu Onuncu Toplantısı; TYÇ Kurulu Başkan Vekili TÜRK-İŞ temsilcisi Sayın Enis BAĞDADİOĞLU başkanlığında 28 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Usul Esas taslağı ve Yeterlilik Türü Belirleyicisi Formları sunulmuştur.

TYÇ’nin hedeflerine ulaşmasında; kullanıcılar ve yeterlilik sağlayıcılar arasında, TYÇ bünyesinde yer alan yeterliliklere ve TYÇ’nin işleyişine yönelik güven ortamı oluşturulması şarttır. Güven ortamının oluşması için yeterliliklerin oluşturulması ve sunulmasından sorumlu kurumlar tarafından Avrupa normlarıyla uyumlu kalite güvence sistemlerinin kurulması gerekmektedir. Yeterliliklere ilişkin kalite güvence sistemlerinin TYÇ yönetim yapıları tarafından belirlenen ölçütlere uygun olması farklı türdeki yeterliliklerin ortak kalite güvence ölçütlerini taşıması ve uyumlu yaklaşımlar izlenmesine olanak tanıyacaktır. Bu sebeple gerek Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gerekse TYÇ Eylem Planı’ndaki eylem maddeleri gereğince; TYÇ’de yer alacak yeterliliklerin sahip olması gereken kalite güvence ölçütlerinin belirlenmesi ve yeterliliklerin kalite güvencelerinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekmektedir. Bu sebeplerle hazırlanmış olan “TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esas” ve usul esasta belirtilen hususlara ilişkin ayrıntılı açıklamaların yer aldığı “TYÇ Kalite Güvence Rehberi” toplantının ilk bölümünde kurul üyelerinin görüşlerine sunularak değerlendirmeleri alınmıştır. Hazırlanan usul esas taslağı ve rehberin Ekim ayı içerisinde Kurul üyeleri ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

Toplantının ikinci bölümünde TYÇ’nin önemli araçlarından biri olan Yeterlilik Tür Belirleyicilerine ilişkin açıklayıcı bir sunum gerçekleştirilmiş ve 20 farklı yeterlilik türüne ait tanımlama formlarının TYÇ Dairesi Başkanlığı ve sorumlu kurumlar tarafından oluşturulmasına karar verilmiştir.

 
1545131097.469 - 18.12.2018 11:04:57 - 10.6.30.127 - 3.80.85.76