Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye’deki Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Becerilerinin ve İşgücü Piyasasına Uyumunun Geliştirilmesi Konferansına Katılım Sağlandı.
Türkiye’deki Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Becerilerinin ve İşgücü Piyasasına Uyumunun Geliştirilmesi Konferansına Katılım Sağlandı.

200917-5

20-21 Eylül 2017 tarihleri arasında Adana’da düzenlenen “Türkiye’deki Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Becerilerinin ve İşgücü Piyasasına Uyumunun Geliştirilmesi Konferansı”, Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Eğitim Vakfı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ev sahipliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kurumumuz işbirliğinde gerçekleştirilmiştir.

Ülkemize sığınmış olan Suriyeli Mültecilerin mevcut bilgi, beceri ve yetkinliklerinin tanınarak belgelendirilmesi ülkemizin ekonomik büyüme ve kalkınması için büyük önem arz etmektedir. Mültecilerin belgeli işgücü haline gelmesi, çalışma hayatına katılım sağlaması ve sosyal uyumun artırılmasının amaçlandığı konferansa Kurum Başkanımız Sayın Adem CEYLAN, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı İsmail ÖZDOĞAN ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK ile kurum uzmanları katılım sağlamıştır.

Konferansın açılış bölümünde konuşma yapan Sayın Adem CEYLAN, mültecilerin istihdamının sağlanması ve sahip oldukları mesleki bilgi ve becerilerin ispatlanması için gerçekleştirilen çalışmalara değinmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması alanında 2006 yılından bu yana edinmiş olduğu tecrübeyi kullanarak oluşturulması planlanan işbirliklerinde görev ve sorumluluk almak için gönüllü olduğunu vurgulamıştır.

Açılış konuşmalarının ardından mültecilerin işgücü piyasasına uyumunun sağlanabilmesine yönelik sunumlar gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumunca gerçekleştirilen sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması çalışmaları arasındaki ilişkiyi açıklayan bir sunum yapılmıştır.

200917-6

Konferans gerçekleştirilen sunumların ardından pilot uygulamaların sonuçlarının sunulması ve Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki işgücü piyasasına daha iyi entegre edilebilmeleri için eşgüdümlü çabaların nasıl artıracağının tartışılması ile devam etmiştir.

200917-5

 
1547990739.988 - 20.01.2019 13:59:18 - 10.6.30.127 - 100.24.46.10