Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu Dokuzuncu Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu Dokuzuncu Toplantısı Gerçekleştirildi.

23062017-3

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu Dokuzuncu Toplantısı; TYÇ Kurulu Başkan Vekili TÜRK-İŞ temsilcisi Sayın Enis BAĞDADİOĞLU başkanlığında 22 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, 2008 tarihli Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Tavsiye Kararında yapılan revizyon hakkında bilgilendirme yapılmış ve TYÇ’de yer alacak yeterlilikler için geliştirilen kalite güvence ölçütleri taslağı sunulmuştur.

Toplantının ilk bölümünde, Avrupa Komisyonu Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Konseyinin hazırladığı ve Avrupa Konseyi tarafından 22 Mayıs 2017 tarihinde onaylanan revize edilmiş AYÇ Tavsiye Kararı ele alınmıştır. Bireylerin sahip olduğu yeterliliklerin şeffaflık, karşılaştırılabilirlik ve taşınabilirliğini artırmak amacıyla 2008 yılında uygulamaya konulan AYÇ Tavsiye Kararı işbirliği sürecinin derinleştirilmesine imkân sunmak, ülkeler arasındaki koordinasyonu sağlamlaştırmak ve etki alanını toplumdaki tüm bireyleri kapsayacak biçimde genişletmek amacıyla revize edilmiştir. Toplantıda, 2017 tarihli AYÇ Tavsiye Kararının Üye Devletlere, Avrupa Komisyonuna ve AYÇ Danışma Grubuna yönelik yeni tavsiyeleri değerlendirilmiş ve Tavsiye Kararına dâhil edilen eklere yönelik bilgilendirme yapılmıştır.

Toplantının ikinci bölümünde, TYÇ’de yer alacak yeterlilikler için geliştirilen Kalite Güvence Ölçütleri taslağı sunulmmuştur. 5544 sayılı Kanunun 23/A maddesi ile 19/11/2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Kalite Güvencesi Ölçütleri taslağı, revize edilmiş AYÇ Tavsiye Kararındaki Ortak Kalite Güvence İlkeleri ve ülkemizdeki farklı yeterlilik türleri için yürütülen uygulamaları esas almaktadır. Kalite Güvence Ölçütleri taslağının toplantıda paylaşılan görüşler doğrultusunda nihai halini kazanması ve nihai ölçütler ışığında kalite güvencesine yönelik usul ve esasın hazırlanması planlanmaktadır.

23062017-4

Toplantı akabinde, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Sayın Adem CEYLAN’ın ev sahipliğinde, TYÇ Kurulu üyeleri, MYK Yöneticileri ve TYÇ’nin oluşturulması, uygulanması ve AYÇ’ye referanslanması çalışmalarına katkı sağlayan değerli paydaş temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya gelinmiştir.

İftar davetine iştirak eden tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

23062017-3

 
1547991183.676 - 20.01.2019 14:06:42 - 10.6.30.127 - 100.24.46.10