Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu Sekizinci Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu Sekizinci Toplantısı Gerçekleştirildi.

260417-2

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi  (TYÇ) Kurulu 8. toplantısı 25 Nisan 2017 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumunda (MYK) düzenlenmiştir. Toplantı, TYÇ’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine referanslanmasının değerlendirilmesi gündemiyle gerçekleştirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU başkanlığında düzenlenen toplantıya TYÇ Kurulu üyelerinin yanı sıra, Avrupa Eğitim Vakfının (ETF) temsilcileri, AB Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Mustafa Balcı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) temsilcileri de misafir olarak katılım sağlamıştır.

Toplantıda, 29 Mart 2017 tarihinde Brüksel’de sunumu gerçekleştirilen ve müzakere edilen Türkiye Referanslama Raporuna AYÇ Danışma Grubu tarafından iletilen görüşler değerlendirilmiştir. TYÇ’nin AYÇ’ye referanslanması çalışmalarının başarılı bir şekilde sonuçlanmasının ülkemiz eğitim, öğretim ve yeterlilik sisteminin Avrupa normlarına ulaştığını göstermesi bakımından tarihi bir öneme sahip olduğu vurgulanmış ve çalışmalara katkı sağlayan tüm paydaşlara bir kez daha teşekkür edilmiştir.

Toplantının ikinci gündem maddesi gereğince MEB, Yükseköğretim Kurulu, MYK ve diğer paydaşlar tarafından referanslanmanın gerçekleştirilmesi sonrasında TYÇ’nin uygulanması ve işlerlik kazanması amacıyla yapılması gereken çalışmalar hakkındaki görüşler dile getirilmiştir.

Bu kapsamda 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 23/A Maddesinde ve TYÇ Yönetmeliğinde yer alan hükümler gereğince, TYÇ’de yer alacak yeterliliklerin kalite güvencelerinin sağlanmasına ilişkin ölçütlerin ve yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasların hazırlanması için sorumlu kurumlar bünyesinde yapılması gereken çalışmalar değerlendirilmiştir.

 
1547988336.206 - 20.01.2019 13:19:15 - 10.6.30.127 - 100.24.46.10