Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine Referanslandı.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine Referanslandı.

300317-5

Ülkemiz eğitim ve öğretim sisteminde düzenlenen diploma, sertifika ve mesleki yeterlilik belgelerinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerince daha anlaşılır, güvenilir ve geçerli olması yönünde büyük bir adım atılmıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sorumluluğunda geliştirilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), Avrupa düzeyinde eğitim ve yeterlilik sistemlerinin karşılaştırılmasında kullanılan Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (AYÇ) referanslanmıştır. Böylece, vatandaşlarımızın Avrupa düzeyindeki eğitim ve istihdam fırsatlarına erişimi kolaylaşacak ve artacaktır.

TYÇ’nin, 2015 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle referanslama çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere bakanlıklar, kamu kurumları, meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, öğrenci konseyleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla aktif işbirliği ve iletişim içerisinde yürütülmüştür. Neticede, TYÇ’nin AYÇ ile uyumluluğunu gösteren Türkiye Referanslama Raporu, AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası olan MYK tarafından 2016 yılı sonunda Avrupa Komisyonuna iletilmiştir. Referanslama raporları, Avrupa Komisyonunun yetkili organı olan AYÇ Danışma Grubu tarafından müzakere edilmekte ve referanslamaya dair kararlar alınmaktadır.

Türkiye Referanslama Raporu, 29 Mart 2017’de Brüksel’de gerçekleştirilen toplantıda AYÇ Danışma Grubuna sunulmuş ve müzakere edilmiştir. Ülkemiz toplantıda, MYK Başkanı Adem CEYLAN’ın liderliğinde, MEB Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut ÖZER, ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin TOPRAK, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza ALTUNEL ve TYÇ Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK’tan oluşan bir heyet tarafından temsil edilmiştir.

Türkiye Referanslama Raporu, AYÇ Danışma Grubu tarafından açık, şeffaf ve güvenilir bir çalışma olarak değerlendirilmiş ve müzakereler sonucunda TYÇ’nin AYÇ’ye referanslandığına karar verilmiştir.

TYÇ’nin AYÇ’ye referanslanması, son 15 yılda yürütülen çalışmalar sonucunda ülkemiz eğitim, öğretim ve yeterlilik sisteminin Avrupa normlarına ulaştığını göstermesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir.

Önümüzdeki dönemde aynı hız ve kararlılıkla sürdürülecek çalışmalarla, eğitim ve öğretim sisteminin kalitesi daha da artırılarak eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiler güçlendirilecektir.

Referanslama sürecinde değerli katkı ve görüşlerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza, bilgi ve tecrübelerini paylaşan yerli ve yabancı uzmanlara, başta TYÇ Dairesi Başkanlığı personeli olmak üzere emeği geçen Kurum personeline teşekkürlerimizi sunarız.

İlgili prosedürler tamamlandıktan sonra AYÇ Öğrenme Fırsatları ve Yeterlilikler Portalında resmi olarak yayınlanacak olan Türkiye Referanslama Raporuna erişmek için lütfen tıklayınız.

 
1545131609.197 - 18.12.2018 11:13:29 - 10.6.30.127 - 3.80.85.76