Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Referanslama Raporu Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Danışma Grubuna Sunuldu.
Türkiye Referanslama Raporu Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Danışma Grubuna Sunuldu.

290317-1

Türkiye Referanslama Raporuna yönelik tanıtım sunumu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) temsilcilerinden oluşan heyet tarafından 29-30 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenen AYÇ Danışma Grubu 40. Toplantısında gerçekleştirilmiştir.

Başta MEB ve YÖK olmak üzere sendikalar, meslek örgütleri ve öğrenci temsilcilerinin yer aldığı Komite ve Kurulların gözetiminde yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) AYÇ ile referanslanması ve Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ) ile uyumluluğunun sağlanması amacıyla hazırlanan Türkiye Referanslama Raporu TYÇ Kurulu altıncı toplantısında onaylanmıştır. 30 Aralık 2016 tarihinde elektronik ortamda Avrupa Komisyonuna iletilen Rapor, AYÇ Danışma Grubu 40. Toplantısının gündem maddelerinden biri olarak belirlenmiştir.

290317-2

MYK Başkanı Adem CEYLAN, MEB Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza ALTUNEL, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut ÖZER, Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Toprak ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK’ın katılımlarıyla oluşturulan heyet 28 Mart 2017 tarihinde Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak Brüksel’de görevli Büyükelçimiz Sayın Faruk KAYMAKÇI tarafından karşılanmış ve Büyükelçilik Konutunda düzenlenen akşam yemeğine katılım sağlamıştır.

AYÇ Danışma Grubu 40. Toplantısının ilk gününde heyet üyeleri tarafından Türkiye Referanslama Raporunu konu alan sunum gerçekleştirilmiş Danışma Grubunda yer alan temsilcilerin rapora ilişkin değerlendirmeleri alınmış ve TYÇ ile AYÇ arasındaki uyum istişare edilmiştir.

Ulusal yeterlik sistemlerinin AYÇ seviyelerine referanslanması çalışmalarına yönelik destek faaliyetlerini tarafsız bir gözle yürütmekten sorumlu olan AYÇ Danışma Grubu, Türkiye Referanslama Raporunun şeffaf ve katılımcı bir yöntemle oluşturulduğuna ve ülkemiz eğitim ve yeterlilik sistemine ışık tutan, kapsamlı bir rapor olduğuna yönelik görüş bildirmiştir.

Vatandaşlarımızın nitelikleri ve yeterlilikleriyle Avrupa eğitim ve istihdam fırsatlarına daha rahat ulaşmalarını sağlayacak olan Türkiye Referanslama Raporunun oluşturulması süreci boyunca değerli katkılarını esirgemeyen tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

290317-1

 

 
1545132475.933 - 18.12.2018 11:27:55 - 10.6.30.127 - 3.80.85.76