Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Referanslama Raporu, Avrupa Komisyonuna İletildi.
Türkiye Referanslama Raporu, Avrupa Komisyonuna İletildi.

301216-6

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) önemli hedeflerinden birisi, ülkemizde belgelendirilen yeterliliklerin (diploma, sertifika, mesleki yeterlilik belgeleri vb.) Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tanınır ve geçerli hale gelmesini sağlamaktır. Bu amaca ulaşma sürecindeki ilk adım, TYÇ’nin 19/11/2015 tarihli Resmi Gazetede yürürlüğe konulmasıyla atılmıştır. Sürecin ikinci önemli adımı ise, TYÇ’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (AYÇ) referanslanmasıdır.

TYÇ-AYÇ referanslama süreci, 2014 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından başlatılmış ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, AB düzeyindeki ilgili kurumlar, sendikalar, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenci konseyleri, yerli ve yabancı konu uzmanları ve akademisyenlerle işbirliği içerisinde yürütülmüştür.

Referanslama sürecinin nihai çıktısı, Kurumumuzun da ülkemizi temsilen üyesi bulunduğu Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Danışma Grubunun yayınladığı referanslama kriterlerine yönelik doğru ve güvenilir açıklamaları içeren ulusal referanslama raporudur.

Türkiye Referanslama Raporu olarak adlandırılan ülkemizin ulusal referanslama raporu, Kurumumuz tarafından yürütülen çalışmalar ve istişareler neticesinde, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Türkiye Referanslama Raporu olarak adlandırılan ülkemizin ulusal referanslama raporu, Kurumumuz tarafından yürütülen çalışmalar ve istişareler neticesinde, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. TYÇ Kurulunun 29/11/2016 tarihli toplantısında onaylanan Türkiye Referanslama Raporunun İngilizce versiyonu, 30 Aralık 2016 tarihi itibariyle MYK Başkanı Sayın Adem Ceylan tarafından Avrupa Komisyonuna iletilmiştir.

Türkiye Referanslama Raporu, uluslararası camiaya eğitim ve öğretim sistemimizi ve TYÇ’yi tanıtmakta, TYÇ’nin AYÇ ile uyumluluğunu kanıtlamakta, AYÇ Danışma Grubu tarafından yayımlanmış referanslama kriterlerine ilişkin doğru ve açık yanıtlar sunmakta ve TYÇ uygulama sürecine ilişkin planları içermektedir.

Türkiye Referanslama Raporu, Mart ayının sonunda Brüksel’de gerçekleştirilmesi planlanan toplantıda AYÇ Danışma Grubuna sunulacaktır.

 

301216-4

Türkiye Referanslama Raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

301216-6301216-6

 
1545130985.018 - 18.12.2018 11:03:05 - 10.6.30.127 - 3.80.85.76