Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu Altıncı Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu Altıncı Toplantısı Gerçekleştirildi.

291116-1

 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi  (TYÇ) Kurulu 6. Toplantısı; Kurul üyeleri, yabancı uzmanlar ve Rapor Yazım Ekibi üyelerinin katılımlarıyla 29 Kasım 2016 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumunda (MYK) düzenlenmiştir. Toplantı, Avrupa Komisyonuna sunulacak Türkiye Referanslama Raporunun İngilizce versiyonunun değerlendirilmesi gündemiyle gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda; TYÇ Kurulu koordinasyonunda başta MYK, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu olmak üzere; meslek kuruluşları, işçi, işveren ve eğitim sendikaları, öğrenciler, akademisyenler ve yabancı uzmanların katkı ve katılımlarıyla Mayıs - Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Referanslama Raporu Taslağı istişare süreci hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Rapor taslağına yöneltilen görüş ve değerlendirmelerin özetlendiği toplantıda, istişare süreci sonucunda nihai halini kazanan rapor taslağının sunumu gerçekleştirilerek yerli ve yabancı katılımcıların değerlendirmeleri alınmıştır.

Toplantı sonunda, sunumu gerçekleştirilen Türkiye Referanslama Raporu nihai taslağının prensipte uygun olduğu konusunda fikir birliğine varılmış ve toplantıda dile getirilen hususların yansıtılacağı rapor taslağına yönelik onay sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir. 

 

 
1545130870.384 - 18.12.2018 11:01:10 - 10.6.30.127 - 3.80.85.76