Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu Beşinci Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu Beşinci Toplantısı Gerçekleştirildi.

 

280916

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile ilgili tüm teknik çalışmaları yürütmek ve TYÇ Koordinasyon Kuruluna sunmakla görevli TYÇ Kurulunun beşinci toplantısı 27 Eylül 2016 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumunda (MYK) gerçekleştirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU başkanlığında yürütülen toplantıda, TYÇ Eylem Planı oybirliğiyle kabul edilmiş, Yeterlilikler Veri Tabanı hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verilmiş, desteğe ihtiyaç duyulan hususlar paylaşılmış ve Türkiye Referanslama Raporu taslağına yönelik resmi görüş sürecinin sonuçları değerlendirilmiştir.

Toplantının ilk bölümünde, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre TYÇ Kurulu tarafından hazırlanan TYÇ Eylem Planı oy birliği ile kabul edilmiştir. 2016-2018 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanan 21 farklı tedbir maddesinden oluşan Eylem Planı, TYÇ Yönetmeliğinde öngörülen tüm ölçüt, usul, esas ve planların hazırlanma tarihi, yöntemi ve sorumlu kurum/yapılara dair detayları içermektedir.

TYÇ Eylem Planına ulaşmak için tıklayınız.

Toplantının ikinci bölümünde ülkemizdeki tüm yeterliliklere (diploma, sertifika, Ustalık Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi gibi) ait genel bilgilerin kayıt altına alınması amacıyla hazırlanan Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanına ilişkin bilgilendirme yapılmış ve sorumlu kurumlar bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin ilerleme durumları değerlendirilmiştir.

Toplantının son bölümünde ise resmi görüş süreci boyunca ulusal ve uluslararası paydaşlar tarafından Türkiye Referanslama Raporu taslağına iletilen görüş ve öneriler değerlendirilmiştir. İletilen görüşler ışığında Türkiye Referanslama Raporu taslağının İngilizce versiyonunun tamamlanması kararlaştırılmıştır. TYÇ Kurulunun bir sonraki toplantısının 29 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

 

 
1545130925.629 - 18.12.2018 11:02:05 - 10.6.30.127 - 3.80.85.76