Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu Dördüncü Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu Dördüncü Toplantısı Gerçekleştirildi.

290716-5

Bakanlar Kurulunun 2015/8213 sayılı Kararıyla 19/11/2015 tarih ve 29537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı Maddesi gereğince, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile ilgili tüm teknik çalışmaları yürütmek ve TYÇ Koordinasyon Kuruluna sunmak üzere oluşturulan TYÇ Kurulunun dördüncü toplantısı 28 Temmuz 2016 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumunda (MYK) gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU başkanlığında düzenlenen toplantıda ilk olarak, 3 Haziran 2016 tarihinde TYÇ Kurulu üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Referanslama Raporu Taslağına yönelik Ulusal Tanıtım Toplantısı sonrasında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verilmiş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Toplantının ikinci gündem maddesi gereğince MEB, Yükseköğretim Kurulu ve MYK tarafından görevlendirilen temsilcilerin katılımıyla oluşturulan Çalışma Grubu tarafından hazırlanan TYÇ Eylem Planı taslağı Kurul üyelerin görüş ve değerlendirmeleri ışığında incelenmiştir. TYÇ’nin uygulanması ve işlerlik kazanması amacıyla 2016 ve 2018 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanan 21 farklı eylem maddesinden oluşan söz konusu planın bir sonraki toplantıya kadar üyeler tarafından incelenmesi ve uygun bulunması halinde onaylanarak yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

Toplantının son bölümünde ise 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 23/A Maddesinde ve TYÇ Yönetmeliğinde yer alan hükümler gereğince, TYÇ’de yer alacak yeterliliklerin kalite güvencelerinin sağlanmasına ilişkin ölçütlerin ve yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasların hazırlanması için sorumlu kurumlar bünyesinde yapılması gereken çalışmalar değerlendirilmiştir.

 
1547991354.264 - 20.01.2019 14:09:33 - 10.6.30.127 - 100.24.46.10